Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék neve

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Alapképzés (BA) néprajz nappali és levelező tagozaton - Táncantropológia specializáció; Néprajz minor nappali és levelező tagozaton;

Mesterképzés (MA) néprajz nappali és levelező tagozaton – Táncantropológia/táncfolklorisztika specializáció, Néprajzi kulturális örökség specializáció

tanszékvezető

Dr. Simon András egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Apjok Vivien tanársegéd

Dr. Glässer Norbert egyetemi docens

Dr. Mód László adjunktus

Dr. Povedák Kinga adjunktus

Dr. Varga Sándor adjunktus

Prof. Dr. Barna Gábor professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Kerekes Ibolya Ilona

tanszéki ügyvivő szakértő

544-216

kerekes.ibolya.ilona@szte.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok


 

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-216

a tanszék története

A néprajz első egyetemi tanszékét 1929-ben szervezte meg a magyar oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. A tanszékalapítást megelőző néhány évtized, a 19-20. század fordulója a néprajztudomány intézményesülése, elméleti és módszertani fejlődése szempontjából meghatározó volt. A néprajz és folklorisztika mint tudomány már a kolozsvári egyetem Szegedre költözését megelőzően (1921) is jelen volt a város életében és tudománytörténetében, elsősorban a piarista gimnázium révén. Ezt a 18. századtól a 20. századig ívelő folyamatot egybekapcsolódó folytonosságában Bálint Sándor – tanszékünk professzora 1947-1966 között – mutatta be. A preetnográfiai és prefolkorisztikai szakasz legfontosabb képviselői (magán Bálint Sándoron kívül) Dugonics András, Kálmány Lajos, Löw Immánuel voltak.

a tanszék saját weboldala

https://etnoszeged.wordpress.com/

további információ

A tanszék ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő blogja: https://etnoszeged.wordpress.com/blog/


01_b-invert

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Nevtelen_terv_6

A pekingi Beijin International Studies University (BISU) 13 diákja fejezte be kedden alapszakos tanulmányait karunkon. A hallgatók külföldiekre adaptált Magyar alapszakon tanultak hungarológia specializációval kiegészítve.