Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék neve

Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

(Pszichológia) Kognitív- és Neuropszichológiai szakirány MA

tanszékvezető

Racsmány Mihály PhD, DSc – egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Racsmány Mihály PhD, DSc – egyetemi tanár, tanszékvezető

Csábi Eszter PhD – egyetemi adjunktus

Csibri Péter PhD – egyetemi adjunktus

Harmath-Tánczos Tímea PhD – egyetemi adjunktus

Palatinus Zsolt PhD – egyetemi adjunktus

Volosin Márta PhD – egyetemi adjunktus

Njers Sanela – tudományos segédmunkatárs

Rónai Levente – egyetemi tanársegéd

Marián Miklós – egyetemi tanársegéd

Szokolszky Ágnes PhD – egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Zsuzsanna

intézeti és tanszéki ügyvivő szakértő

oktatásszervező

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Grastyán Endre EEG laboratórium

a vizuális tárgyészlelés és kategorizáció elektrofiziológiai jellemzői

Alvás kapcsolata tanulással, addikcióikkal, iskolai teljesítménnyel és médiahasználattal

elérhetőség (hivatali telefonszám)


Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.