Hispanisztika Tanszék

a tanszék neve

Hispanisztika Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzés spanyol szakirány

[specializációk: Katalán nyelv és kultúra; Spanyol-Amerika tanulmányok]

Spanyol minor

Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszak [specializáció: Spanyol

irodalom és művelődéstörténet]

Spanyol nyelv és kultúra tanára osztatlan mesterszak

tanszékvezető

Dr. Berta József Tibor egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docens

Enric Fernández Serra lektor

Inés Daniela Navarro Di Meo lektor

Klempáné Faix Dóra PhD egyetemi adjunktus

Lehoczkiné Dr. habil. Katona Eszter egyetemi docens

Dr. habil. Lénárt András egyetemi docens

Praefort Veronika nyelvtanár

Tóthné Dr. Jancsó Katalin egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Jeney Zsuzsanna

tanszéki ügyintéző

544-148

hispan@hist.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpont

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-148

a tanszék története

A Hispanisztika Tanszék 1993-ban alakult Dr. Anderle Ádám (1943-2016) történészprofesszor vezetésével. A tanszéket 15 éven keresztül vezető Anderle professzor érdeme, hogy a különböző tudományterületek között egyensúlyt teremtett, és tudatosan hazánkban egyedi profilú, társadalomtudományi alapokat is nyújtó modern filológus- és tanárképző egységgé alakította a szegedi Hispanisztika Tanszéket.

A Hispanisztika Tanszék nemcsak a spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanárképzés, és a hispanisztika minor szak gazdája lett, hanem bekapcsolódott a Történettudományi Doktori Iskola munkájába. „A hispán világ története” alprogram keretei között 1998 és 2018 között 27 PhD értekezés született. Ezek közül 12 olyan személyhez kötődik, akik a Hispanisztika Tanszéken folytatták egyetemi tanulmányaikat. 1999 és 2002 között a hispán-magyar kapcsolatokkal foglalkozó Hispanisztika Kutatócsoport létrehozásával Tanszékünk az MTA támogatott kutatóhelye volt. A Tanszék oktatói fokozatosan bekapcsolódtak a Nyelvtudományi és az Irodalomtudományi Doktori Iskola munkájába is.

A 2000-es évek elején a bolognai rendszerű képzés bevezetésével képzéseink átalakultak: 2006-ban megindult a romanisztika (2019 óta újlatin nyelvek és kultúrák) alapszak spanyol szakirány, vele párhuzamosan az 50 kredites spanyol minor szak, a társadalomtudományi irányultságú spanyol-amerikai tanulmányok és megújult a katalán specializáció, illetve a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszak és a tanárszak mesterszintű képzései. Az 1996-ban elindult a katalán nyelv, irodalom és kultúra specializációs képzés, 2007-től pedig önálló katalán lektorátus működik a tanszéken. A BTK Fordító és Tolmácsképző Központjával együttműködve 2013-ban bekapcsolódtunk a fordító és tolmács mesterszakos képzésbe, valamint megindult tanszékünkön a spanyol szakos osztatlan tanárképzés. Mindegyik képzésünk piacképes elméleti és gyakorlati tudást kínál a résztvevők számára. Az elmúlt több mint negyedszázad alatt mintegy 600 spanyol vagy hispanisztika szakos hallgató szerzett diplomát a tanszékünk által kínált képzések valamelyikéből. Mintegy harmincöt hallgatónk vett részt az országos tudományos diákköri versenyeken, akik közül kilencen részesültek helyezésben vagy különdíjban.

Nemzetközi kapcsolatainkban nagy szerep jutott a folyamatosan bővülő Erasmus egyezményeinknek. Hallgatóink számos spanyolországi és más európai egyetemen tanulhatnak ösztöndíjas formában. 2006 óta egyetemközi egyezmény keretében részt veszünk az Alicantei Egyetem spanyoltanári mesterszakjának oktatói munkájában és a tanárjelöltek szakmai gyakorlatának koordinálásában. Egyre szorosabb az együttműködésünk a környező országok hispanista központjaival, amelyet a CEEPUS program kínálta hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíjak is erősítenek. Tanszékünk bilaterális szerződés keretében, előadások, szemináriumok tartásával valamint közös kiadványok publikálásával jelentős szerepet vállal a 2011-ben az Huelvai Egyetemen megalakult Magyar Tanulmányok Központja működtetésében.

A tanszék tudományos aktivitását és eredményességét jelzik az oktatóink által publikált monografikus kötetek és a kétévenként megrendezett nemzetközi hispanista konferenciák. Tudományos évkönyvünk, az 1996-ban alapított Acta Hispanica, nemzetközileg is elismert, lektorált indexált OJS folyóirat. Az Amerikanisztika Tanszékkel együtt 2015 őszén megalakítottuk az Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpontot.

A Hispanisztika Tanszék oktatói gárdája az elmúlt 25 év alatt természetesen jelentősen átalakult, de a folytonosság mégis megmaradt: a nyugdíjba vonuló kollégák helyét volt hallgatóink vették át, akik elődeikhez hasonlóan a tudományos elhivatottság és a magas színvonalú oktatás szellemében végzik a munkájukat. Jelenlegi oktatóink közül az elmúlt időszakban ketten, Berta Tibor és Katona Eszter, részesültek a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában, Lénárt András kollégánk pedig a Nemzeti Kiválóság Program Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíját nyerte el. A Hispanisztika Tanszék munkáját a spanyol állam is többször ismerte el magas rangú kitüntetésekkel. Dr. Anderle Ádám 1997-ben a Spanyol Polgári Érdemrend középkeresztjét 2008-ban a Katolikus Izabella Rend középkeresztje a csillaggal kitüntetést kapta meg. Csikós Zsuzsanna 2018-ban a Katolikus Izabella Rend középkeresztjét vehette át.

a tanszék saját weboldala

www.hispanisztikaszeged.hu


logohispanisztika

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_10

A tanév legjobban teljesítő hallgatói kaptak támogatást a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista díjátadó ünnepségén. A 18. gálán különböző tudományterületek arany, ezüst és bronz fokozatú elismerései mellett az Év Tehetsége, Év Sportolója és Év Művésze díjakat, illetve a nagyértékű Vállalati ösztöndíjakat is átadták. A legtehetségesebb, ugyanakkor hátrányból induló fiatalok pedig újra pályázhattak az esélyegyenlőségi kategóriában.