Pragmatika_BSZE

PragmatikaAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Pragmatika

az oktató neve

Prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

TIK Kongresszusi terem

az óra időpontja

szerda 12-14


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Pragmatika kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvhasználat különböző formáinak (verbális kommunikáció, verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül és verbális manipuláció) a tanulmányozásába, valamint megismertesse a hallgatókkal a klasszikus pragmatikai megközelítéseket a kommunikatív nyelvhasználat racionális és interperszonális oldalát egyaránt figyelembe véve.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

A pragmatika kialakulása, története, tárgya, lehetséges megközelítési módok. A tágabb értelemben vett jelentés összetevői. Szemantika és pragmatika viszonya. A nyelvhasználat különböző formái: verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül, verbális kommunikáció, manipuláció, elszólás. Az verbális információközlés és a verbális kommunikáció azonosságai és különbségei. A manipulatív nyelvhasználat stratégiái és eszközei (reklám- és politikai propagandaanyagok alapján). A nyelv egysége: a mondat, a nyelvhasználat egysége: a megnyilatkozás (típus és példány). A kommunikatív nyelvhasználat vizsgálata. A klasszikus beszédaktus-elmélet: Austin és Searle. A gricei interakcióelmélet: az együttműködési elv és a maximái. Mondott és sugallt jelentés. Konvencionális és társalgási implikatúrák. A leechi udvariasságelmélet: az udvariassági elv és maximái.

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cseresnyési László 2007. Pragmatika: a kontextus tudománya. In: Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.) Magyar nyelvmester. Budapest: Tinta Kiadó, 73–83.

Németh T. Enikő 1994. Megnyilatkozás: típus-példány. Néprajz és Nyelvtudomány 35, 69–101.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

-

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Szegedi Tudományegyetem a Center for World University Rankings 2023-as toplistáján eredményesen szerepel: a kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ami a hazai intézmények között dobogós helyezés. Az oktatói és kutatói kiválóságot mérő indikátor szerint pedig a legjobb magyar egyetem az SZTE.