Pragmatika_BSZE

PragmatikaAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Pragmatika

az oktató neve

Prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

TIK Kongresszusi terem

az óra időpontja

szerda 12-14


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Pragmatika kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvhasználat különböző formáinak (verbális kommunikáció, verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül és verbális manipuláció) a tanulmányozásába, valamint megismertesse a hallgatókkal a klasszikus pragmatikai megközelítéseket a kommunikatív nyelvhasználat racionális és interperszonális oldalát egyaránt figyelembe véve.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

A pragmatika kialakulása, története, tárgya, lehetséges megközelítési módok. A tágabb értelemben vett jelentés összetevői. Szemantika és pragmatika viszonya. A nyelvhasználat különböző formái: verbális információközlés kommunikatív szándék nélkül, verbális kommunikáció, manipuláció, elszólás. Az verbális információközlés és a verbális kommunikáció azonosságai és különbségei. A manipulatív nyelvhasználat stratégiái és eszközei (reklám- és politikai propagandaanyagok alapján). A nyelv egysége: a mondat, a nyelvhasználat egysége: a megnyilatkozás (típus és példány). A kommunikatív nyelvhasználat vizsgálata. A klasszikus beszédaktus-elmélet: Austin és Searle. A gricei interakcióelmélet: az együttműködési elv és a maximái. Mondott és sugallt jelentés. Konvencionális és társalgási implikatúrák. A leechi udvariasságelmélet: az udvariassági elv és maximái.

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Austin, J. L. 1990. Tetten ért szavak. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Cseresnyési László 2007. Pragmatika: a kontextus tudománya. In: Hegedűs Rita – Nádor Orsolya (szerk.) Magyar nyelvmester. Budapest: Tinta Kiadó, 73–83.

Németh T. Enikő 1994. Megnyilatkozás: típus-példány. Néprajz és Nyelvtudomány 35, 69–101.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

-

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_32

Prof. Dr. Kérchy Anna a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének egyetemi tanára, az Angol nyelvű irodalmak és kultúrák doktori program vezetője. Kutatásai széleskörűek: foglalkozik többek között a 19-21. századi nőírókkal, fantasztikus irodalommal, gyermek- és ifjúsági irodalommal, mesekutatással, posztstrukturalista/feminista irodalomelmélettel, s a Viktoriánus és a posztmodern képzelet metszéspontjait is gyakorta vizsgálja. Számos, köztük a nők kutatói életpályájával foglalkozó szervezet tagja, hiánypótló művek szerzője, miközben aktív résztvevője magyar és nemzetközi kutatási projekteknek is. A viktoriánus nonszensz poétikája és politikája: Metamediális játék Lewis Carroll fantáziavilágaiban című akadémiai doktori értekezését 2023 őszén védte meg sikeresen, 2024 tavaszán pedig hivatalosan is az MTA doktora lett.