linguistic-tree

EtnonyelvészetAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Etnonyelvészet

az oktató neve

Dr. Sipőcz Katalin

Dr. Szeverényi Sándor

Dr. Bíró Bernadett

az oktató beosztása

egyetemi óraadó oktatók

az oktató tanszéke

Finnugor Tanszék

az oktató ímélcíme

szevers@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Mészöly Gedeon terem

az óra időpontja

szerda, 16:00 - 18:00


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus az antropológiai nyelvészet egy szűkebb területébe enged betekintést. Jelesül abba a részbe, amely azt vizsgálja, hogy az emberi gondolkodásnak, kultúrának van-e a nyelv struktúrájára, szerkezetére hatása. Szűkebb értelemben az órák témái arra koncentrálnak, hogy a természeti / földrajzi / kulturális háttér ill. környezet milyen nyelvi jelenségek, szerkezetek kialakulását teszik lehetővé, s ezek a jelenségek milyen további szerkezetekért “felelnek”. Az órákon elsősorban finnugor nyelvekből említünk példákat, de a világ különböző részein beszélt egyéb nyelvek is példaként szerepelnek – ugyanakkor az órák ezen nyelvek ismerete nélkül is érthetők lesznek.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Bevezetés.
 2. Rokonságnevek
 3. Testrésznevek és a tér
 4. Testrésznevek és az érzelmek
 5. Mozgásigék
 6. Színek
 7. Számok, számrendszerek
 8. Történetmondás: honnan tudok arról, amiről beszélek?
 9. Dallamok és morfofonológia
 10. Etnoszintaxis: találós kérdések etnoszintaxisa
 11. Etnoszintaxis: adás eseménye


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

-

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

előadások alkalmával megadva

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Szegedi Tudományegyetem a Center for World University Rankings 2023-as toplistáján eredményesen szerepel: a kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ami a hazai intézmények között dobogós helyezés. Az oktatói és kutatói kiválóságot mérő indikátor szerint pedig a legjobb magyar egyetem az SZTE.