Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázati kiírása

Benyújtási határidő: 2018. március 19.


image001
Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet a bölcsészettudományi karok hallgatóinak számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. Az idei kiírásban a mikrotörténelemre helyezzük a hangsúlyt, célunk a magyarországi zsidó történelem személyes, egyéni történeteinek feldolgozása. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

 

PÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK:

 

  1. „Tanúságtétel ez a sírkő…” (Mózes I. 31.52.)

A kiírás célja, hogy a pályázó egy-egy magyarországi zsidó temető egészében vagy egy részében felkutassa a neves, kiemelkedő személyiségek sírjait, és összegyűjtse a sírral kapcsolatos tudnivalókat. Rabbik, vallási és világi tudósok vagy ismert művészek sírjainak leírását várjuk, életük és pályájuk rövid bemutatásával. Nagyobb budapesti temetők vagy vidéki temetők kutatása egyaránt lehet a dolgozat tárgya, kisebb temetők esetében két-három temető bemutatása is lehetséges.

  1. Az emancipáció nemzedéke – korszakformáló egyéniségek: a magyar neológia nagy alakjai (1867-1914)

A dolgozatban olyan neves neológ személyiségek – tudósok, művészek, közéleti személyiségek – bemutatását várjuk, akiknek pályája, munkássága nagy részben az emancipációs törvény megszületése és az első világháború közötti időszakra esik. Előnyt élveznek azok a dolgozatok, amelyek eddig kevésbé ismert személyiségeket vagy kevésbé feldolgozott tudósi, művészi életpályákat mutatnak be, és amelyek önálló helytörténeti kutatásokon alapulnak és/vagy szélesebb tudománytörténeti, művelődéstörténeti, társadalmi kontextusba helyezik az életpályát, bemutatva az adott művész, tudós, közéleti személyiség hozzájárulását a magyar társadalom, kultúra és tudomány fejlődéséhez.

  1. Zsinagógák emlékezete, eltűnt közösségek

A dolgozattól olyan zsinagógák történetének, jelenlegi sorsának bemutatását várjuk, amelyek közössége a soá áldozatául esett. A holokauszt áldozatává vált közösségek zsinagógáinak többségében megszűnt a hitélet, az épületek állami kézre kerültek, megsemmisültek vagy más célokra használták az épületet. A kilencvenes évektől kezdődően több zsinagógát felújítottak, és legtöbbször kulturális célokra használják. A pályázó a dolgozatban nemcsak a zsinagóga történetét mutathatja be, de a közösségét is, különös tekintettel a zsinagógai életre.

 

FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK:

 

  • A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum. A címlapon és a dolgozaton nem jelenhet meg sem a pályázó, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

 

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA:

 

  • Jeligével ellátott dolgozat
  • Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, olasz, spanyol, francia, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja
  • Honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

 

A dolgozatokat kinyomtatva vagy CD-n, postán vagy személyesen lehet eljuttatni a MAZSIHISZ címére (Elnöki Titkárság, Rózsa Katalin, MAZSIHISZ, 1075 Budapest, Síp u. 12. 5. postafiók 333) eljuttatni.

Határidő: 2018. március 19.

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

 

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.

 

DÍJAK

 

Első díj: 100 e FT és egy főre szóló izraeli repülőjegy-voucher, oklevél és egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos

eseményekre

Második díj: 70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos

eseményekre

 

A pályázat megvalósulását Balázs Pál adományával támogatta.

A pályázati felhívás itt letölthető PDF formátumban.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.