Hopp Lajos-díj pályázati felhívás 2018


 

mtaMAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztály

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Telefon: 279-2773 Telefax: 385-3876

E-mail: xviii@iti.mta.hu 

Pályázat a 2018. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére

 

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya pályázatot hirdet a 2018. évi Hopp Lajos-díj elnyerésére. A díj célja olyan egyetemi hallgatók és kutatók támogatása, akik kiemelkedő eredményeket értek el a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet feltárásának területén, és ezáltal méltó továbbvivői Hopp Lajos tudományos örökségének.

 

A pályázatra a magyarországi és a határon túli egyetemeken BA, MA vagy doktori képzésben részt vevő, doktori fokozattal még nem rendelkező egyetemi hallgatók jelentkezhetnek a 18. századi magyarországi és nemzetközi irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténet területén végzett önálló kutatásuk eredményeit ismertető, kb. 1 ív (40.000 leütés) terjedelmű dolgozatukkal. Kérjük, a dolgozatot az Irodalomtörténeti Közlemények szabályzatának megfelelően szerkesszék meg és jegyzeteljék.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

 

A dolgozatokat csatolt fájlként a xviii@btk.mta.hu címre várjuk. Kérjük a pályázókat, a fájlban adják meg nevüket, elérhetőségüket, és tüntessék fel azt is, mely intézmény melyik szakán, képzésén folytatják tanulmányaikat.

 

A pályázatok elbírálását a XVIII. századi Osztály munkatársaiból álló zsűri végzi, az Irodalomtudományi Intézet igazgatójának elnökletével.

Az elbírálás eredményéről 2018 júniusában emailben értesítjük a résztvevőket.

A díjjal kitüntetett személy a díj elnyerését igazoló oklevélen kívül könyvekből és folyóirat-előfizetésből álló tárgyi jutalomban részesül, s lehetőséget kap eredményeinek ismertetésére a XVIII. századi Osztály vitaülésén, és a dolgozat publikálására az Irodalomtudományi Intézet egyik folyóiratában.

A díjat 2018 októberében a XVIII. századi Osztály vitaülése keretében adjuk át a nyertes pályázónak.

 

Eredményes pályázást kívánva, szívélyes üdvözlettel,

 

az MTA BTK ITI XVIII. századi Osztálya

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.