Alternatív gyakornoki program - SZTE Karrier Iroda 2019-2020


Az SZTE Karrier Iroda és az SZTE Oktatási Igazgatóság közös projektben dolgozta ki a nem kötelező, alternatív gyakornoki program kredittel értékelhető folyamatát (Alternatív Gyakornoki Program néven, 2 kreditet érő kurzusként, szabadon választható tantárgyként, háromfokozatú minősítéssel). A program tanrendi, általánosan művelő kurzusként kerül meghirdetésre az SZTE karain, ezzel az egyetemi képzésbe való integrálódása biztosított.

A projekt célja, hogy az SZTE hallgatósága- valamennyi kar esetében- az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható készségekre és tudásra tegyen szert.

A képzésbe egyetemi egységek és civil szervezetek bekapcsolódását várjuk, akik a 2019/2020-as őszi félév során 6-14 hétre (min. 120 óra) tudnak fogadni legalább 1 fő hallgatót. További követelmény egy mentor kijelölése, aki támogatja a gyakornokot a rá bízott feladatai ellátásában, kompetenciái fejlesztésében.

A alternatív gyakornoki program nem minősül kötelező szakmai gyakorlatnak, így nem esik az arra vonatkozó szabályok hatálya alá. A hallgató önkéntes szerződéssel foglalkoztatható.

Amennyiben tudja vállalni hallgató fogadását, kérem, hogy a gyakornoki felhívást juttassa vissza részemre legkésőbb 2019. május 17-ig.


A gyakornoki pozícióra a jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6.
A kiválasztás eredményéről visszajelzés: legkésőbb 2019. szeptember 15.

A meghirdetett gyakornoki helyek az SZTE hallgatói számára a www.sztekarrier.hu weboldalunkon válnak elérhetővé.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.