Vallásismeret


Munkarend

Szakirányú

továbbképzés

neve

 

Önköltség

(félév)

 

Képzési

idő

(félév)

 

Irányszám

L

Vallásismeret

150 000 Ft

2

10 < 15

Képzés

gyakorisága

 

Képzés

helye

 

Képzési

terület

 

 

 

kéthetente

Szeged

BÖLCS

 

 

 

Részvétel feltétele: Alapképzésben (illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diploma az

alábbi képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés,

társadalomtudomány, bármely felekezeti képzés, pedagógusképzés.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: interkulturális mediátor

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szugyiczki Zsuzsanna tanársegéd, Dr. habil. Szilárdi Réka

egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. Tel: (62) 544-418, E-mail:

relstud@rel.u-szeged.hu

 

Honlap: http://vallastudomany.hu  www.vallastudomany.com

 

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 18. Jelentkezés módja:

honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: csekk

(a csekk átvételére és a díj befizetésére a felvételi napján, a felvételi beszélgetést megelőzően

lesz lehetőség). Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél.

 

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 17.

 

Egyéb információk: A jelentkezési lapot kérjük postai úton elküldeni: SZTE Bölcsészet- és

Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztály, 6722 Szeged Egyetem u.2. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: "Vallásismereti képzés". Felvételi elbeszélgetés: 2022. szeptember 9. 10 óra, helyszín: SZTE-BTK Vallástudományi Tanszék, Szeged, Petőfi Sándor sgt. 32-34. 1. emelet (indokolt esetben online). A képzés bölcsészettudományi természetéből fakadóan a hallgatók felekezeti hovatartozása és vallási meggyőződése nem tárgya sem a felvételnek, sem a képzésnek.

 

A képzés szerkezete: A képzés 2 féléves, és a 2. félév végén záróvizsgával zárul. A kurzusok

órabeosztása kéthetente péntek és/vagy szombat.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!