intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő

145 000 Ft

4

18 < 20

havonta

Szeged

PEDRészvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel vagy tanári szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal is rendelkeznek.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (stratégiafejlesztő az iskolai agresszió kezelés területén)


Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő, Dr.habil Szabó Éva egyetemi docens, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 12.

Egyéb információk:

A képzés célja: Az iskolai agresszió megelőzését és kezelését szolgáló intézményi stratégia készítésével és megvalósításával kapcsolatos kompetenciák kialakítása és fejlesztése. A képzést ajánljuk: Olyan iskolaigazgatóknak, intézményvezetőknek, továbbá az intézményvezetés tagjainak, akik fontosnak tartják, hogy iskolájukban tudatosan és hatékonyan lépjenek fel az agresszióval szemben, illetve akik ezt a jelenséget intézményi szinten is szeretnék megelőzni. Pedagógusoknak, akik szerepet vállalnak a biztonságos iskola kialakításában, az ezzel kapcsolatos stratégia megalkotásában. A szakirány különlegessége: A képzés során minden résztvevő elkészítheti a saját iskolájára szabott, az iskolai agresszió megelőzéséről és kezeléséről szóló stratégiáját. A munka folyamán olyan kompetenciákra tehet szert, amelyek képessé teszik a stratégia-készítési folyamatok átlátására, tervezésére és szervezésére. Komplex képet kaphat az agresszió jelenségvilágáról. A képzés során nyitott, tanulást és fejlesztést támogató rendszert biztosítunk a hallgatók számára. A foglalkozások módszerei: A képzés a fejlesztésen alapuló tanulás (Learning by Developing) elveire épül: a tartalmakat egy fejlesztési folyamat során sajátíthatják el a hallgatók. Kiemelt fontosságú az egyéni tanulási utak támogatása. A képzés során a résztvevők munkáját támogató rendszer segíti: A hallgatók egymást segítik, reflektálnak egymás munkáira, 3 fős támogató csoport vesz részt a képzésben, a kontaktórák között a támogatókon kívül e-learninges felület segíti a kommunikációt és együttműködést. A képzés végére elkészül az Ön saját intézményére fejlesztett, az agresszió megelőzésére és kezelésére készült stratégiája. Elkészül egy képzési portfolió, mely tartalmazza a képzés folyamán használt további termékeket, reflexiókat. Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Szakvizsgázott pedagógus (stratégiafejlesztő az iskolai agresszió kezelés területén) (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szintű, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szintű szakirányú) szakképzettséget tanúsító oklevél.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!