holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő


Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő

135 000 Ft

4

18 < 30

havonta

Szeged

PED


Részvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél és 3 év gyakorlat

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Török Erika ügyvivő szakértő, Prof. Dr. Pukánszky Béla István egytemei tanár, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email: pedszakvizsgatkk@szte.hu, honlap: https://u-szeged.hu/tanarkepzes/pedagogus-szakvizsga

Jelentkezési határidő: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. január 24., szeptemberben induló képzések esetében 2022. augusztus 31.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Befizetés módja: nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél.

Képzés kezdete: keresztfélévben induló képzések esetében 2022. február 7., szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 22.


Egyéb információk: A szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megfelel a KÖZOKTATÁSI VEZETŐ szakképzettségnek.A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre. A főiskolai oklevéllel jelentkezők főiskolai szintű, egyetemi (MA) oklevéllel jelentkezők egyetemi szintű szakirányú szakképzettséget szerezhetnek.A "közoktatási vezető" és pedagógus szakvizsgás képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet jelentkezni a szükséges mellékletek csatolásával (oklevélmásolat, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz): http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/Kinek ajánljuk a képzést: A közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolaigazgatók, óvodavezetők, helyettesek, munkaközösség-vezetők, pályázni kívánó pedagógusok, óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai). A képzés teljes egészében online módon valósul meg. A foglalkozások módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek építenek az egyéni tapasztalatokra, a résztvevők aktivitására.Jogszabályi háttér: Az intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2019. évi CXC. törvény 67.§ (1) bekezdése szabályozza. E szerint a vezetői megbízás feltétele a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, valamint legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. A képzés a törvényben előírt feltételeknek megfelel. A képzés időtartama: A képzés időtartama pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év (Elismerés típusa: előtanulmányok; elismeréssel teljesített; bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét - legalább 55 kredit - el kell ismerni.). A képzés időtartama azon jelentkezők esetén, akik nem rendelkeznek pedagógus szakvizsgával négy félév (360 óra), összesen két év.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.