Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia)


A latin nyelv egy lehetőség – használd ki!

Törzsképzés

A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin és ógörög nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben az aranykori római irodalom klasszikusainak, Caesarnak, Cicerónak, Catullusnak, Liviusnak, Ovidiusnak, Vergiliusnak stb. valamint az ógörög nyelvű irodalom nagy alakjainak a műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, retorikai, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, verstani, történelmi és kulturális hátterével, és így olyan tudásra tesznek szert, amelynek révén képesek az ókori latin és ógörög nyelvű szövegek nyelvi megértésére, fordítására és értelmezésére. Választható kurzusok keretein belül érdeklődésüknek megfelelően megismerkedhetnek a neolatin és az ókeresztény irodalom egyes képviselőivel. A képzés szakdolgozatírással és záróvizsgával végződik. A jelentkezéshez nem feltétel a latin nyelvtudás!

Latin minor

A latin minor a klasszika-filológia szakos mesterszintű tanulmányokat előkészítő képzési program. A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben aranykori római klasszikusok műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, retorikai, vallástörténeti, művészettörténeti, mitológiai, verstani, történelmi és kulturális hátterével. A képzés megkezdéséhez szükséges alapszintű latin nyelvtudás úgy is megszerezhető, hogy a jelentkező a szabadon választható kreditjeinek a terhére fölveszi az általunk hirdetett, mindig ősszel induló, heti 4 órás latin nyelvi kurzust. Ezt célszerű már a legelső félévben megtenni, még a Latin minor képzésre való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a képzést időben elvégezni. A képzésről Czerovszki Mariannál érdeklődhet a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy emailben: czerovszkim@gmail.com.

Neolatin specializáció

A neolatin specializáció a klasszika-filológia szakos mesterszintű tanulmányok antik örökség szakirányát előkészítő képzési program. A képzésben résztvevő hallgatók elmélyítik latin nyelvtudásukat, részleteket olvasnak eredetiben a reneszánsz és a kora újkori Európa és Magyarország kiemelkedő szerzőinek, Petrarca, Piccolomini, Erasmus, Janus Pannonius, illetve különböző humanista történetírók műveiből, megismerkednek az olvasott művek nyelvi, irodalmi, művészettörténeti, történelmi és kulturális hátterével. Akinek nincs latin előképzettsége, szintén felveheti a specializációt, ha előbb elvégezte a tanszék által hirdetett két féléves intenzív nyelvi előkészítőt. Ezt célszerű már a legelső félévben elkezdeni, még a Neolatin specializációra való jelentkezés előtt, mert csak ebben az esetben lehet a négy féléves képzést időben, a főszakkal párhuzamosan elvégezni. A képzésről Kasza Péternél érdeklődhet a Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszéken (Egyetem u. 2., harmadik emelet) személyesen, vagy emailben: petrusfalx@gmail.com.

A szakról bővebben:

http://klasszika.hu/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.