nyelveszet

A nyelvtudomány irányzatai

Prof. Dr. Németh T. Enikőaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A nyelvtudomány irányzatai

az oktató neve

prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Irinyi épület, Általános Nyelvészeti Tanszék tárgyaló

az óra időpontja

kedd 8-10

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A nyelvtudomány irányzatai kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a nyelvtudomány történetébe, megmutatva a főbb fejlődési tendenciákat kezdve az ókori görögség nyelvbölcseletével és befejezve a 20. század irányzataival.

részletes (hetekre bontott) tematika

A nyelvtudomány története írásának módszertani kérdései. Az ókori görögök nyelvbölcselete: a physis-thesis-vita és az analógia-anomália-vita. A görög filozófusok és a nyelv konkrét kérdései, a görög grammatikák. A rómaiak nyelvről való gondolkodása, retorikák és grammatikák. A középkor nyelvtudománya. A középkori grammatika a XI. század végéig, ill. a XII. századtól. A középkor legjelentősebb nyelvtanai: spekulatív és modista nyelvtan. A filozófiai univerzália vita. Latin és vulgáris nyelvtanok. A reneszánsz, a humanizmus és a XVII. sz. nyelvtudománya. Bacon és Descartes. A Port Royal nyelvtana és hatása. Az összehasonlító és a történeti nyelvtudomány előzményei: Leibniz, Herder és a Schlegel-fivérek. Humboldt és hatása. Az összehasonlító nyelvészet kezdetei: Sajnovics, Gyarmathi és Rask. A szanszkrit felfedezése és az óind grammatika. A XIX. sz. elejének összehasonlító és történeti nyelvészete: Bopp, Grimm, Révai és Schleicher. Az újgrammatikus iskola. A modern nyelvtudomány kezdetei: Baudouin de Courtenay és Ferdinand de Saussure. A strukturalizmus: a prágai, a koppenhágai és az amerikai iskolák. A generatív nyelvtan. Chomsky és Saussure nézeteinek hasonlósága és különbsége.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

CooSpace támogatással folyik a kurzus.

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Andor József 2004. A Mester és performanciája: Interjú Noam Chomskyval. Alkalmazott Nyelvtudomány 4: 91–109.

Apreszján, J.D. 1971. A modern strukturális nyelvészet elmélete és módszerei. Gondolat, Budapest, 13-83.

Chomsky, Noam 2004. A biolingvisztika és az emberi minőség. Előadás a Magyar Tudományos Akadémián, 2004. május 17. Fordította: Siptár Péter. Magyar Tudomány 111: 1354-1366.

Németh T. Enikő 2006. Saussure és Chomsky: az „azonos” nézetek különbözősége. Magyar Nyelv 102: 420–430.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Antal László (szerk.) 1981, 1982, 1983, Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény. I. A prágai iskola II. Az amerikai strukturalisták III. A genfi iskola IV. A koppenhágai iskola. Tankönyvkiadó, Budapest.

Chomsky, Noam 1985. Generatív grammatika. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Kelemen János 2006. A nyelv fogalma Saussure előtt és után. Magyar Nyelv 102: 391–400.

Saussure, Ferdinand de 1967. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Gondolat, Budapest.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_10

A tanév legjobban teljesítő hallgatói kaptak támogatást a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista díjátadó ünnepségén. A 18. gálán különböző tudományterületek arany, ezüst és bronz fokozatú elismerései mellett az Év Tehetsége, Év Sportolója és Év Művésze díjakat, illetve a nagyértékű Vállalati ösztöndíjakat is átadták. A legtehetségesebb, ugyanakkor hátrányból induló fiatalok pedig újra pályázhattak az esélyegyenlőségi kategóriában.