_040_7192

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanév tavaszi félévének végén 17 habilitált és 123 PhD doktori címet szerzett hallgatót avattak. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ adott otthont, 2023. június 30-án, ahol összesen 140-en vehették át oklevelüket.

Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd bejelentette: az Egyetem Habilitációs Bizottsága az orvos- és gyógyszertudományok területén 9, a természet- és műszaki tudományok területén 8 habilitált doktori címet ítélt oda. Az Egyetem Doktori Tanácsa az Állam- és Jogtudományi Karon 5, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karon 31, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 23, a Gazdaságtudományi Karon 6, a Gyógyszerésztudományi Karon 7, a Természettudományi és Informatikai Karon 51 doktori fokozatot adományozott.

 

Az eseményt Benedekfi Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar és a Vántus István Gyakorló Szakközépiskola művésztanárának zenei műsora tette ünnepélyesebbé. Ezt követően Dr. Nemes Attila, az Egyetem Habilitációs Bizottságának titkára habilitált doktorrá nyilvánította a jelölteket, akik egyesével átvették oklevelüket.


_003_7085_450x330
Benedekfi Zoltán előadása.


A PhD-hallgatók nevében Dr. Márványkövi Fanni előterjesztette kérelmüket, és a doktorok esküt tettek:

 

„Esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.”


_162_7439_450x330
Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen.


Az eskütétel után Prof. Dr. Vécsei László, az Egyetem Doktori Tanácsának elnöke, Prof. Dr. Görög Márta, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja; Prof. Dr. Molnár Tamás, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar avató dékánja; Dr. habil. Sávai-Matuska Ágnes, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar avató dékánja; Dr. Kovács Péter, a Gazdaságtudományi Kar dékánja; Dr. Szakonyi Zsolt, a Gyógyszerésztudományi Kar avató dékánja és Dr. Papp Róbert, a Természettudományi és Informatikai Kar avató dékánja nevében doktori tudományos fokozatot adományozott, és felruházta a végzős hallgatókat mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik.

 

– Önöknek most már kötelességük lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát – mondta Prof. Dr. Vécsei László.


Az ünnepség végén Prof. Dr. Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr. Vécsei László, az Egyetemi Doktori Tanács elnöke és Dr. Nemes Attila, az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára doktorrá fogadta a tudósokat, akik mindezért köszönetet mondtak.


_161_7433_450x330
Prof. Dr. Kónya Zoltán üdvözölte a habilitált és PhD-t szerző doktorokat.


– Mint Egyetemünk új habilitált és PhD-doktorait szeretettel üdvözlöm Önöket. Bízom benne, hogy a habilitált doktori cím birtokában tovább folytatják magas szintű, önálló oktatói, tudományos, alkotó tevékenységüket, és a hazai, valamint a nemzetközi tudományos életben további új eredményekkel járulnak hozzá tudományáguk fejlődéséhez. Az új PhD-doktoroknak kívánom, hogy mindaz, amire itt ünnepélyesen fogadalmat tettek, beteljesült valósággá váljék. Legyenek a haza alkotó polgárai a közösség javára és saját örömükre. Munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert, jó egészséget és személyes boldogságot kívánok – zárta gondolatait a tudományos és innovációs rektorhelyettes.A rendezvényről készült fotógaléria az u-szeged.hu oldalon elérhető.Forrás: Pósa Tamara/u-szeged.hu

Borítókép: Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen.

Fotó: Zentai Péter

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

A gyárigazgató és a kétkezi munkás egyformán érzi magát ferencvárosinak egy alighogy meghonosodott sportban. Bárkányi Ilonka dühösen szidja a bírót a Szegedi Bástya meccsén. A grófnő és a komorna ugyanarról álmodik, a fodrászsegéd pedig éppen úgy készül szerelmet vallani, ahogyan Jávor Páltól látta a moziban. A modern populáris kultúra magyarországi kezdeteiről gyűjtötte össze tanulmányait Szórakozik a tömeg című új kötetébe Dr. Baráth Katalin, az SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszék egyetemi adjunktusa. Interjúnkban a társadalomtörténet felől vesszük szemügyre a régi idők magyar fociját, ami kommunizmus nélkül kínált egyenlőséget, egy globálisan terjedő játékból varázsolt helyi identitást és megtöltötte piaci alapon épült stadionjait.