SIPOS JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA

SZTE BTK Történeti Intézet

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Sipos József Konferencia

2022. május 13.

BTK Kari KonferenciateremPROGRAM


9:30 

AZ EMLÉKKONFERENCIA MEGNYITÁSA

(Vajda Zoltán dékánhelyettes, SZTE BTK)


9:45–12:05

I. SZEKCIÓ: PÁLYATÁRSAK, KOLLÉGÁK Szekcióelnök: Dobos László


9:45

Szakály Sándor: Shvoy Kálmán – katona, sportvezető, politikus

10:05

Tóth István: Fényképek mint a társadalom korképe 1900–1944 (a Móra Ferenc Múzeum fényképgyűjteménye alapján)

10:25

Zombori István: Glattfelder Gyula püspök és a román földreform

10:45

Ignácz Károly: A szociáldemokraták és az 1922-es parlamenti választás

11:05

Vincze Gábor: A M. kir. Csendőrség Központi Nyomozó Osztálya, és a kommunistaellenes nyomozások a 2. világháború alatt

11:25

Jancsák Csaba: Három MEFESZ Magyarországon

11:45

Révész Béla: Sipos József és Dombrád


12:05–13:00

Ebédszünet (állófogadás)


13:00–15:00

II. SZEKCIÓ: KITEKINTÉS – INTÉZETI KOLLÉGÁK, BARÁTOK

Szekcióelnök: Deák Ágnes

13:00

Ferwagner Péter Ákos: Nacionalista politikai szervezetek a két világháború közötti Szíriában

13:20

Kovács Szilvia: A vadászat jelentősége a középkori mongoloknál

13:40

Polgár Szabolcs: Levedi két szállásterülete

14:00

Tóth Sándor László: A túróci seditio és az ónodi abrenuntiatio

14:20

Marjanucz László: A földközösség újjáéledése a volt hódoltsági területen

14:40

Giczi Zsolt: Két evangélikus lelkész véleménye a szabadkőművességről az 1870-es és 1880-as évek Magyarországán


15:00–15:30

Kávészünet


15:30–18:00

III. SZEKCIÓ: TANÍTVÁNYOK – AZ ÚJABB NEMZEDÉK

Szekcióelnök: Haas Péter


15:30

Gali Máté: Berzeviczy Albert és az 1918–1919. évi forradalmak

15:50

Horváth Csaba: A Népuralom kísérlete és bukása: szociáldemokraták és kisgazdák 1918–1920-ban

16:10

ifj. Tóth István: Dr. Kószó István belügyi államtitkár életpályája: A Sipos–Tóth diskurzus

16:30

Tóth Marcell: A Vitézi Rend és a földkérdés – Szeged környéki példákon keresztül

16:50

Sulák Péter: „Nem vagyunk mi erre rákényszerülve, inkább csak passziózunk” – A hitéleti tendenciák változásai Szolnok megyében a kényszerkollektivizálás teljes körű végrehajtásának időszakában (1959–1962)

17:10

Falusi Norbert: Rendszerváltás vidéki szemszögből: válságállapot és átalakuló nyilvánosság Bács-Kiskun megyében az 1980-as évek második felében

17:30–18:00

Hozzászólások, felszólalások

18:00

Zárszó

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.