Tájékoztató az I. évfolyamos alapszakoshallgatók szakosodási eljárásáról

1. A BA-alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak az alapszakjuk 120 kredites követelménye mellé a 2. vagy 3. szemesztertől, a szakosodási eljárásban felvett 50 kredites szakiránnyal vagy minor képzéssel vagy specializációval kell kiegészíteni tanulmányaikat, hogy a 180 kredites alapképzés további hiányzó képzési egységét becsatolhassuk a Neptunban kapcsolódó követelményként. A 10 kredites választható és a 10 kredites tanári alapozó blokkok mindenkinek be vannak csatolva.

 

2. A tanév első félévében induló, az alapképzés részét képező szakirányokra, minor képzésekre vagy specializációkra általában április második hetében lehet bejelentkezni a Neptun Szakosodás menüjében. Megjelölhetők szakon belüli szakirányok vagy specializációk, továbbá más szakok minor képzései, szakirányai vagy specializációi. Minden hallgató 3 képzési lehetőséget jelölhet meg rangsorolva. A felvételi követelményeket, illetve a rangsorolás és a pontszámítás elveit a VADEMECUM tanulmányi tájékoztató tartalmazza. Ezek lehetnek: féléves tanulmányi eredmények, előzetes belső felvételi vizsga, nyelvvizsgák, előtanulmányok stb.

 

3. Az előírt követelmények dokumentumait, amelyek még nem szerepelnek a Neptunban, a Tanulmányi Osztályon kell regisztráltatni (pl. nyelvvizsga, emelt szintű érettségi vizsga stb.)

 

4. A szükséges belső felvételi vizsgákat a képzést szervező tanszékeknek kell lebonyolítani. A szakosodási eljárásban valamennyi hallgató köteles képzést választani (kivéve a pszichológia, régészet és szociológia szakosokat), mert azok az alapképzés követelményének részei, teljesítésük kötelező, az abszolutórium megszerzésének feltétele. Az Oktatási Igazgatóság részletes hirdetménye már olvasható lesz a Neptun nyitó oldalán.

 

 

Szeged, 2022. március 20.

BTK Tanulmányi Osztály

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.