Dulko


dulkologo


Honlap: EDV: die aktuelle Adresse, unter der Dulko auf der Fakultätshomepage erscheint


Vezetők:

Vargáné Drewnowska Ewa, Dr. habil, tanszékvezető egyetemi docens, ewa5drewa@gmail.com

Nolda Andreas, Dr. habil, DAAD-Lektor, korpusfelelős, nolda@lit.u-szeged.hu

 

Tagok:

Beeh Christoph, DAAD helyi lektor

Kappel Péter, PhD, egyetemi tanársegéd

Modrián-Horváth Bernadett, PhD, egyetemi adjunktus

Rauzs Orsolya, PhD, egyetemi adjunktus

Scheibl György, PhD, egyetemi docens

 

Egyetemi hallgatók:

Bognár Renáta

Dékány Viola

 

Tevékenység:

A tevékenységünk célja egy német-magyar nyelvtanulói korpusz létrehozása (DULKO, Deutsch-ungarisches fehlerannotiertes Lernerkorpus). A DULKO-ban magyar anyanyelvű, németül tanuló germanisztika szakos hallgatók nyelvi hibáit annotáljuk, azaz elektronikusan kutathatóvá tesszük. A DULKO-korpusz felépítése egyik innovatív alkotóeleme egy nemzetközi projektnek, amely a mannheimi Német Nyelvi Intézet és a Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete között jött létre az un. Germanistische Institutspartnerschaft keretében. A nemzetközi projekt címe: „A német és a magyar nyelv összehasonlítása: korpusztechnológia, funkcionális szemantika és nyelvdidaktika”.

A DULKO-korpuszt a három projektév alatt szegedi germanisztika szakos hallgatók által írt esszék és fordítások alapján fogjuk létrehozni. Ebbe a nyelvi hibákkal kapcsolatos adatokat, pl. az egyes hibatípusokat is integráljuk, ezzel a tipikus lexikai, nyelvtani és helyesírási hibák elektronikusan is kereshetővé válnak.

 

Mikor alakult: 2017


Pályázati támogatás: A projekt főtámogatója: Alexander von Humboldt Alapítvány


Futamideje: 2017-2020

 

Konferenciák:

„Szövegkorpuszok architektúrája, nyelvtanulói korpusz és összehasonlító nyelvészet”

„Korpusarchitektur, Aufbau des Lernerkorpus und Sprachvergleich“ német nyelvű workshop

A mannheimi Német Nyelvi Intézet és a Szegedi Tudományegyetem Germán Filológiai Intézete GIP (Germanistische Institutspartnerschaft)-projektjének megnyitása alkalmából, SZTE, Szeged, 2017. október 19-20.


A Kutatócsoportról készült képek:


dulko1 dulko2


dulko3 dulko4


dulko5 dulko6