Újlatin nyelvek és kultúrák – spanyol szakirány


a hispán világ tőlünk, Neked

Spanyol szakirány

A spanyol szakirány 120 kredites programja, a nemzetközi kapcsolatok, a tömegkommunikáció, az idegenforgalom és a turizmus számára kíván elsősorban szakembereket képezni, akik a spanyol nyelv magas szintű alkalmazása mellett e területeken is alapos és elmélyült információkkal rendelkeznek. A szűkebb értelemben vett nyelv és irodalom központú hagyományos filológiai képzés keretein túlmutatva, a szakirány széleskörű ismereteket biztosít a hispán kultúra és civilizáció témaköreiből (spanyol, spanyol-amerikai, magyar országismeret, európai uniós ismeretek, magyar-hispán kapcsolatok története), továbbá kiemelt figyelmet szentel a különböző szaknyelvi változatoknak (sajtó, üzleti, kommunikáció).

A spanyol szakirány jó alapozást nyújt a felsőoktatás további szintjein tanulni kívánó és a tudományos tevékenység iránt érdeklő hallgatók számára, akik tanulmányaikat a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon (hispán művelődéstörténeti specializációval) és a fordító-tolmács mesterképzésen folytathatják.

Spanyol minor

A 4 féléves képzésben való részvétel feltétele középfokú spanyol nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi.

A képzés a spanyol nyelvismeret intenzív elmélyítésén túl civilizációs, irodalmi és nyelvészeti kurzusokkal nyújt alapozást a spanyol nyelv, irodalom és kultúra (hispán művelődéstörténeti specializációval) illetve a fordító-tolmács mesterképzésekre.

Spanyol-Amerika specializáció

A specializációt minden bölcsész szakos hallgató felveheti, az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak spanyol szakirányos hallgatói kivételével. Különösen ajánljuk politológia, nemzetközi kapcsolatok, történelem, szociológia, néprajz és amerikanisztika szakos BA hallgatóknak, figyelembe véve a képzés domináns társadalomtudományi jellegét. A felvehető hallgatók száma 25, túljelentkezés esetén a sorrend a tanulmányi eredmények átlaga alapján kerül megállapításra.

A Spanyol-Amerika történelmét, politikai rendszereit, néprajzát, irodalmát, valamint aktuális problémáit történeti összefüggéseiben bemutató kurzusok mellett a specializációt felvett hallgatóknak lehetőségük nyílik a spanyol nyelv emelt óraszámban történő tanulására és a későbbiekben középfokú nyelvvizsga letételére.

Katalán specializáció

A specializációt különösen az újlatin nyelvek és kultúrák szakos hallgatóknak ajánljuk, de minden egyetemi hallgatónak felkínáljuk, aki az idegenforgalomban vagy a nemzetközi kapcsolatok területén kíván dolgozni. A felvehető hallgatók száma 15, a jelentkezés bírálatakor a felvétel sorrendjéről az első félév tanulmányi átlaga dönt.

A 4 féléves program a katalán nyelvet a kezdő szintről heti 6 órában – katalán lektori órákkal - középfokú szintre emeli. Sikeres vizsga esetén a hallgatók katalán nyelvvizsga bizonyítványt kapnak. A nyelvi képzést a katalán kultúrával, társadalommal és irodalommal foglalkozó kurzusok egészítik ki.

A szakról bővebben:

http://hispanisztikaszeged.hu/?page_id=245


Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.