Újlatin nyelvek és kultúrák – olasz szakirány


Olasz nyelv és kultúra minor

Az olasz nyelv és kultúra minort bármely, nem olasz szakos hallgató felveheti, amennyiben a főszakja erre lehetőséget ad. Az ötféléves képzés bemeneti feltétele az olasz tanszék által előírt belső felvételi teszt sikeres teljesítése. A vizsga eredményessége érdekében – igény esetén – a tanszék felkészítő kurzusokat hirdet az őszi félévben. (A kurzusok minimum öt fő esetén indulnak). A felkészítő kurzusokat és a belső felvételi tesztet ki lehet váltani olasz (közép- vagy emeltszintű) érettségivel és/vagy B2 szintű általános nyelvvizsgával.

Az 50 kredites csomag keretében az intenzív nyelvi képzés mellett a hallgatók beveze-tést kapnak az olasz irodalom- és kultúratörténetbe, így a minor teljesítése lehetővé teszi a szakirányú mesterképzésben való továbbtanulást.

Az Olasz nyelv és kultúra minort ajánljuk mindazon hallgatóknak, akik szeretnék alaposabban megismerni az olasz nyelvet, irodalmat, művészetet és kultúrát.

Fordító-tolmács

Az 50 kredites specializációt azoknak az olasz alapszakos hallgatóknak a figyelmébe ajánljuk, akik érdeklődnek a tolmács és fordító szakma iránt, és a tanulmányaikat ilyen irányban szeretnék folytatni a mesterszakon.

A specializáció elsősorban gyakorlatorientált képzést nyújt. A fordítási és a tolmácsolási technikák elsajátítását célzó kurzusok keretében a hallgatók a gya-korlatban is ki tudják próbálni az elsajátított ismereteket. A kortárs olasz társadalom politikai, gazdasági és jogi rendszerének legfőbb sajátosságait bemutató kurzusok mellett a hallgatók betekintést kapnak az olasz média, újságírás és kulturális in-tézmények aktuális helyzetébe és jellemzőibe, így átfogó ismereteket szerezhetnek Olaszország jelenére, és az azt leginkább meghatározó legfőbb tendenciákra vonat-kozóan. Mindez biztosítja azt a tudást, amelyre a mindennapi fordítói és/vagy tolmácsolási munkájukban szükségük lesz, és amelynek köszönhetően magabiztosan tájékozódhatnak a kortárs olasz valóság mindennapjaiban, problémáiban, az ország előtt álló mindenkori kihívásokban és a rájuk adott megoldási javaslatokban.

A specializáció minimum öt fő jelentkező esetén indul.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.