Szlavisztika – bolgár, szerb, nemzetiségi szerb szakirány


Bolgár szakirány

A bolgár szakirány megkezdéséhez nincs szükség bolgár nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a bolgár irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai bolgár nyelv rendszerét.

A bolgár szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a választott szakirány nyelvét középfokú szinten szóban és írásban használni, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek Bulgáriáról és a bolgár kultúráról. Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek a szláv kultúrák iránt.

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a Szlavisztika MA képzésben folytathassák tanulmányaikat, de a képzést a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak is ajánljuk.

Szerb szakirány

A szerb szakirány megkezdéséhez nincs szükség szerb nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a szerb irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai szerb nyelv rendszerét.

A szerb szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a választott szakirány nyelvét középfokú szinten szóban és írásban használni, emellett átfogó tájékozottsággal rendelkeznek Szerbiáról és a szerb kultúráról. Azokra számítunk, akik szeretnek új nyelveket tanulni és érdeklődnek a szláv kultúrák iránt.

Az alapképzésben megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a hallgatók a Szlavisztika MA képzésben folytathassák tanulmányaikat, de a képzést a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak is ajánljuk.

Szerb nemzetiségi szakirány

A szerb szakirány megkezdéséhez nincs szükség szerb nyelvtudásra. A képzés során az emelt nyelvi képzési óraszámoknak és az anyanyelvi lektori óráknak köszönhetően a hallgatók B2 szintű nyelvtudásra tehetnek szert. A nyelvi képzés mellett a szakirány bevezetést nyújt a szerb irodalom- és kultúrtörténetbe, átfogóan ismerteti a mai szerb nyelv rendszerét.

A szerb szakirány tartalmilag az alábbi modulokból áll: alapozó ismeretek (10 kredit), szakmai alapozó modul (szláv népek és nyelvek, a szlávok történelme és kultúrája, klasszikus és modern szláv irodalmak, magyar–szláv nyelvi kapcsolatok, 50 kredit), differenciált szakmai ismeretek (nyelvi képzés, a mai nyelv rendszere, irodalom- és kultúratörténet, szakdolgozati szeminárium, 60 kredit).

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik általános szlavisztikai műveltséggel rendelkeznek és szerb nemzetiségi szakirányú felkészültségük alapján alkalmasak hazai, kétoldalú (szerb-magyar), valamint nemzetközi kulturális, gazdasági, üzleti és egyéb multikulturális feladatok ellátására. A szakirányú nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti képzés célja, hogy elméleti alapot biztosítson a szerb nyelvfejlesztéshez, irodalmi szövegértéshez, a magyarországi szerb és az anyaországi kultúra sajátságos jegyeinek megismeréséhez.

Balkanisztika specializáció

Interdiszciplináris ismereteket nyújtó, intenzív nyelvi képzést is magába foglaló képzés. A 24 kreditpontos nyelvi képzés mellett (bolgár vagy szerb), a hallgatók a különböző tudományterületek (történelem, néprajz, irodalom- és kultúrtörténet) Balkánra vonatkozó legalapvetőbb ismereteit is elsajátítják (26 kreditpont).

Felvételi kritérium: előfeltétel nincs, bármely alapszakos egyetemi hallgató felveheti, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A Balkanisztika specializáció olyan ismereteket nyújt, melyek kiválóan hasznosíthatóak abban az egyre bővülő kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország épít a Balkán térség országaival. A specializációt későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Bolgár minor

Minden, nem bolgár szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A bolgár minor a bolgár szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai bolgár nyelv rendszere 1-4., A bolgár irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A bolgár minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

Szerb nemzetiségi minor

Minden, nem szerb szakirányos hallgató jelentkezhet rá. Előfeltétel nincs, rangsorolás az előző féléves tanulmányi átlag alapján.

A szerb nemzetiségi minor a szerb szakirány nyelvi képzési csomagjának első négy félévét tartalmazza (mindvégig heti 6 nyelvórával). A többi kreditpontot a hallgatók az adott szakirányon előírt további két tantárgyból (A mai szerb nyelv rendszere 1-4., A szerb irodalom és kultúra története 1-4.) szerezhetik meg.

A szerb nemzetiségi minort későbbi MA tanulmányokra készülő, a közigazgatásban, nemzetközi kapcsolatokban vagy idegenforgalomban dolgozni kívánó hallgatóknak ajánljuk.

További információ

http://szlavisztika.szte.hu/szlav-filologia/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.