Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-fejlesztő szakember pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus

A képzés tartalma

A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. Továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési elemző-szakértő, szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szintű, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szintű szakirányú) szakképzettséget tanúsító oklevél. Részvétel feltétele: A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet pedagógus szakvizsgára felkészítő képzéseinek alapozó szakaszának elvégzése esetén annak 62 kreditjét, és/vagy bármely területen szerzett pedagógus szakvizsga birtokában a jogszabályban meghatározott kötelező ismeretkörök kreditértékét (legalább 55 kredit) el kell ismerni. Ezen továbbképzési szak leírása a www.felvi.hu Szakleírások menüpontjában olvasható.

4 félév

135 000 Ft/félév

indul: 18-30 fővel

havonta, Szegeden

A részvétel feltétele:

a) Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél az alábbi szakok valamelyikén: gyógypedagógia, óvodapedagógus, tanító alapképzési szak vagy tanári szakképzettség

és

b) legalább 3 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Jelentkezési határidő

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. január 22.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. augusztus 31.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díj nincs.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz

A képzés kezdete

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. február 8.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 11.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Török Erika irodavezető (KÖVI); Dr. habil. Keczer Gabriella egyetemi docens

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

tel/fax: (62) 544-154

homakovi@kovi.u-szeged.hu

További információ

http://www..kovi-vezetokepzes.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.