az olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Munkarend

Szakirányú továbbképzés neve

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

L

az olvasás-szövegértés értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő

150 000 Ft

4

15 < 25

kéthetente

Szeged

PEDRészvétel feltétele:

aa) tanító alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
ab) magyartanár szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; vagy
ac) idegen nyelvek műveltségi területű tanári szakok valamelyikén (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség;
és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus az olvasás-szövegértés értékelése területén

Kapcsolattartó/szakfelelős: Mesterháziné Túri Diána oktatásszervező, Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-356, email: turid@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Jelentkezési határidő: szeptemberben induló képzések esetében 2022. június 15.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Jelentkezés díja: 3000 Ft.

Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzések esetében 2022. szeptember 5.


Egyéb információk: A magyar köznevelési rendszer fejlődésében - az elmúlt évtizedekben tetten érhető változások közül - markánsan jelentek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó elméleti modellek, ismeretek és gyakorlati eljárások; a pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Az utóbbi évtizedekben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, az online mérés-értékelés gyakorlatában, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben kitüntetett szerepet kap az olvasás-szövegértés területe. A képzés célja, hogy a pedagógusok felkészüljenek az olvasás-szövegértés értékelésével összefüggő, különleges szakértelmet igénylő intézményi feladatok ellátására; képessé váljanak az osztálytermi és iskolai szintű mérési-értékelési lehetőségek azonosítására és megvalósítására az olvasás-szövegértés területén. Célja, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek az olvasás-szövegértéshez kapcsolódóan mérési-értékelési feladatok ellátására: feladatlapok, papír alapú és online tesztek készítésére és értékelésére, felmérések és vizsgák lebonyolítására, helyi, regionális, országos és nemzetközi vizsgálatokba, mérési-értékelési kezdeményezésekbe történő bekapcsolódásra. További cél, hogy a szakvizsgázott pedagógusok képesek legyenek általános pedagógiai, anyanyelv-pedagógiai, illetve mérésmetodikai tárgyú közleményeket, empirikus kutatási eredményeket olvasni és értelmezni; tapasztalataikról, valamint a mérések során kapott eredményekből objektív szakmai anyagokat összeállítani a szűkebb nevelőtestületi közösségtől az országos publikációs fórumokig.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!