Komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus "komplex iskolafejlesztés - tanulásmenedzsment mesterfokon" szakterületen

A képzés tartalma

Jelentkezés módja: a képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet jelentkezni a szükséges mellékletek benyújtásával (oklevélmásolat, motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz): http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/ A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex iskolafejlesztés folyamatának, eszközeinek és módszereinek ismeretében és segítségével az iskolai fejlesztések és adaptációk szakszerű megtervezésére és végigvitelére, valamint fenntartására. A végzett szakemberek a fejlesztés vezetőjeként vagy segítőjeként képesek segítséget nyújtani ahhoz, hogy a fejlesztés vezetője a kollégáit meg tudja nyerni a fejlesztésnek, motiválni tudja őket, és a motivációjukat fenn tudja tartani, széles körű kitekintést adni a hazai és nemzetközi tanulásfejlesztésekre, innovációkra, megmutatni a fejlesztés fenntarthatóságának lehetőségeit. Az intézményvezetés professzió, amelynek elsajátítását szolgálja a képzés. A fejlesztések hatékonyságát, eredményességét – a képzésfejlesztést megalapozó kutatás eredménye alapján – fokozza, ha az iskolának fejlesztő csapata van, amelynek résztvevői a középvezetők is. Jelen képzés a vezetői kompetenciák kialakításán és fejlesztésén túl a fejlesztésben, implementálásban is jártas szakember (azaz a vezetés mestere) kompetenciáit célozza kialakítani. A képzést ajánljuk: A képzést azoknak az intézményi vezetőknek (intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, középvezetők) ajánljuk, akik intézményükben tanulásközpontú, komplex fejlesztést kezdeményeznek, irányítanak. A foglalkozás módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek építenek az egyéni tapasztalatokra, a résztvevők aktivitására.

4 félév

135 000 Ft/félév

indul: 18-30 fővel

havonta, Szegeden

A részvétel feltétele:

a) Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség; továbbá

b) pedagógus munkakörben eltöltött legalább 3 éves gyakorlat.

Jelentkezési határidő

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. január 22.,

szeptemberben induló képzések esetében 2021. augusztus 31.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Nincs jelentkezési díj.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz

A képzés kezdete

keresztfélévben induló képzések esetében 2021. február 8.

szeptemberben induló képzések esetében 2021. szeptember 11.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Török Erika irodavezető KÖVI; Dr. habil. Nóbik Attila egytemi docens

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

tel/fax: (62) 544-154

homakovi@kovi.u-szeged.hu

További információ

http://www.kovi-vezetokepzes.hu

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.