Dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

Dráma- és játékpedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő (PED)

A szakképzettség neve:

Szakvizsgázott pedagógus dráma és játékpedagógia területen

A képzés tartalma

Egyre több pedagógiai és pszichológiai vizsgálat eredménye hívja fel a figyelmet arra, hogy a személyiség különböző (kognitív, szociális, emocionális) területeinek intézményes keretek között történő fejlesztése – műveltségi területtől függetlenül – dramatikus pedagógiai eljárások alkalmazásával még hatékonyabbá, eredményesebbé tehető. A továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik nevelő-oktató munkájuk során képesek a dráma, a játék, a színház módszereivel és eszközeivel magas színvonalon, hatékonyan fejleszteni a különböző életkorú (óvodás, általános és középiskolás) gyerekek személyiségét óvodai foglalkozásokon, tanítási órákon és azokon kívüli tevékenységek során egyaránt. A képzés kéthetente pénteken és szombaton van. Felvételi elbeszélgetés: 2020 júliusában a Neveléstudományi Intézetben (a jelentkezők erről részletes tájékoztatást kapnak 2020 júniusában). Az elbeszélgetésen szükséges a felvételi eljárás során beküldött oklevél/oklevelek eredeti példányát, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló csekket bemutatni.

4 félév

140 000 Ft/félév

indul: 12–25 fővel

kéthetente pénteken és szombaton, Szegeden

A részvétel feltétele:

Alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus vagy tanári oklevél, avagy régi típusú főiskolai vagy egyetemi szintű óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, vagy tanári oklevél és

3 év oktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat.

Jelentkezési határidő

2021. június 15.

A jelentkezés módja és díja

A honlapról letölthető jelentkezési lapon; a jelentkezés díja 3000 Ft., befizetni a felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken kell. A borítékra írja rá: DJP-felvételi.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

A képzés kezdete

2021. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Virág Petra oktatásszervező, Dr. Kasik László egyetemi docens

6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34.

tel/fax: (62) 544-356

viragpetra@edu.u-szeged.hu

További információ

http://www.edu.u-szeged.hu/nt

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.