_ma_tor_01

Történelem


Törzsképzés

A történelem szakos mester szintű képzést választó hallgatók magas szintű ismereteket szereznek a történettudomány egyes részterületein. A mester szintű diploma eléréséhez szükséges összes kredit történettudományi stúdiumok teljesítésével szerezhető meg. A képzés két éves időtartamú, amelynek első félévében alapozó tárgyakat teljesítenek a hallgatók, illetve megismerik az egyes specializációkat, amelyek közül a félév végén választanak. A képzés második félévétől a választott specializáción folytatódnak az egyetemi tanulmányok. A hallgatók az alábbi diszciplináris specializációk közül választhatnak: Európa-történet, Jelenkor, Magyar történet, Középkor.

alábbi diszciplináris specializációk közül választhatnak: Európa-történet, Jelenkor, Magyar történet, Középkor. A specializációs képzésben részesülő hallgatók az általuk választott témából szakdolgozatot írnak, amelynek védése alkalmával bizonyítják, hogy alkalmazás szinten ismerik a témájukhoz kapcsolódó forrásokat és szakirodalmat, rendelkeznek alapvető módszertani, és forráskezelési készségekkel, és elsajátították az adott történeti részterület reális ismeretéhez szükséges kritikai szemléletet.

Európa-történet specializáció

Az Európa-történet specializáció során a hallgatók az európai civilizáció kialakulásával és fejlődésével kapcsolatos ismereteket szereznek. A képzés célja, hogy az egyes részterületek iránt érdeklődő hallgatók megismerjék és elsajátítsák a tudományos szintű ismeretszerzéshez és kutatáshoz szükséges szakirodalom és források használatát, valamint a tudományos kutatás alapvető módszereit.

Jelenkor

specializáció

A Jelenkor specializáció a 20. század története iránt érdeklődő hallgatók számára nyújt magas szintű ismereteket a 20. század történelmi eseményeiről. A hallgatók számára megismerhetővé válik a nagyhatalmi politika, a gyarmatbirodalmak, az első és második világháború, illetve a második világháborút követő események szakirodalma és forrásai. Az egyes részterületek iránt érdeklődő hallgatók elsajátítják a tudományos szintű ismeretszerzéshez és kutatáshoz szükséges alapvető módszereket és ismereteket.

Középkor specializáció

A Középkor specializáció a középkor története iránt érdeklődő hallgatók számára lehetővé teszi magas szintű ismeretek szerzését a magyar és az európai középkor bizonyos területein. A hallgatók megismerik a középkor sajátos forrástípusait, és a kutatás során alkalmazott legfontosabb módszereket. A képzés célja a vonatkozó szakirodalom segítségével, az egyes kutatási irányzatok és az általuk alkalmazott módszerek, eredmények bemutatása.

Magyar történet specializáció

A Magyar történet specializáció Magyarország, a kárpát-medencei népek és a magyarság történetének magas szintű megismerését teszi lehetővé a hallgatók számára a középkori Magyar királyság bukásától, 1526-tól az első világháború végéig. A hallgatók a vonatkozó források és szakirodalom alkalmazása mellett megismerik az egyes kutatási irányzatokat, ezek módszereit és eredményeit, valamint elsajátítják a tudományos kutatáshoz szükséges alapvető készségeket, ismereteket.

Rövid ciklusú történelemtanár-képzés

2 féléves levelező képzés. Célja az alapfokon megszerzett (BA) vagy más fölsőfokú képzettségre alapozva olyan tanárok képzése, akik a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben folytatandó oktatási-pedagógiai tevékenységhez itt kapnak megfelelő szakmai fölkészítést, amely egyben a tanulmányok doktori szintű folytatását is lehetővé teszi.

A végzősök hagyományos foglalkoztatása főként az állami szektorban lehetséges: a közoktatásban tanárként, felsőfokú oktatási intézet oktatójaként.

A szakról bővebben:

https://arts.u-szeged.hu/hist


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

cikk_boritokepek

Hogyan történt az új pénzek beváltása a 14. században? Hogyan kapott „mentelmi jogot” Doncs mester I. Károly királytól? Miért a nemzetségi származásra utal, de a kiválóságot jelenti a "nemes" szavunk? Hogyan alakult ki a pápai adók "átutalása"? Beszámolunk a konferencia plenáris előadásairól, és elmondjuk, milyennek látták a PhD-előadásokat azok, akik Kristó Gyula professzor szegedi középkorász konferenciáin kezdték a szakmát.