_ma_reg_01

Régészet


Szegeden a legjobb!

Törzsképzés

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a régészet általános ismeretanyagából és a választott szakágak, ill. azok segédtudományainak területén megszerzett ismereteik birtokában képesek a régész mesterség gyakorlására. A végzett hallgatóink alkalmasak régészeti források és lelőhelyek felkutatására, feltárására és feldolgozására, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjtemények kezelésére. A régészeti emlékanyag mellett ismerik a kulturális örökség más területeit is, és felkészültek arra, hogy ezen örökséggel kapcsolatos alapfeladatokat ellássanak minden olyan intézményben, amelynek feladata a kulturális örökség feltárása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Emellett rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek a közgyűjtemények régész-muzeológus munkakörének betöltéséhez szükségesek. Az MA képzésen belül négy specializáció közül kettőt, egy fő- és mellékspecializációt kell választaniuk a hallgatóinknak. Hallgatóink PhD-képzés keretében folytathatják tovább tanulmányaikat.

Archaeometria specializáció

A hallgatók egy bevezető kurzus keretében már a BA képzés során megismerik az archaeometria fogalmát és főbb területeit. Ezt követően az MA képzés keretében a természettudományi, ásvány- és kőzettani alapismereteket sajátíthatják el, valamint további kurzusok szolgálnak az egyes társtudományok (geológia, geofizika, archaeopetrográfia, antropológia stb.), illetve a különböző nyersanyagból készült leleteken végezhető vizsgálatok nyújtotta lehetőségek bemutatására. Az archaeometria képzés ezáltal elősegíti a régészet és a természettudományok közötti eredményes párbeszédet, továbbá az adott leletek esetében a megfelelő vizsgálati módszer megválasztását.

Barbaricum és népvándorláskor specializáció

Hallgatóink a Kárpát-medence római korának és a népvándorláskorának régészeti kutatásával kapcsolatos problematikus kérdései mellett a térség és korszak kapcsolataival ismerkednek meg Eurázsia területén előadások, szemináriumok keretében.

Középkor specializáció

Hallgatóink a magyar őstörténettel kapcsolatos problematikus kérdésekkel, a honfoglalás kori temetők elemzésével, az Árpád-kori és késő középkori telepkutatással, temetőelemzéssel, egyháztörténettel, fegyvertörténettel, numizmatikával, várépítészettel, valamint a török hódoltság kori régészeti jelenségekkel ismerkednek meg.

Őskor specializáció

Hallgatóink a Kárpát-medence kapcsolataival ismerkednek Eurázsia területén az őskorban – a paleolitikumtól a vaskorig (szkíták, kelták) – beleértve egyes kultúrákat, ezek régészeti jelenségeit, leletanyagát előadások, szemináriumok keretében.

A szakról bővebben:

http://regeszet.bibl.u-szeged.hu/index.php/oktatas/ma-kepzes/
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

cikk_boritokepek

Hogyan történt az új pénzek beváltása a 14. században? Hogyan kapott „mentelmi jogot” Doncs mester I. Károly királytól? Miért a nemzetségi származásra utal, de a kiválóságot jelenti a "nemes" szavunk? Hogyan alakult ki a pápai adók "átutalása"? Beszámolunk a konferencia plenáris előadásairól, és elmondjuk, milyennek látták a PhD-előadásokat azok, akik Kristó Gyula professzor szegedi középkorász konferenciáin kezdték a szakmát.