Pszichológia


Törzsképzés

A Pszichológia mesterképzési szak okleveles pszichológus végzettséget ad. Az itt végzettek ismerik a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudomá- nyok alapismereteit, a pszichológiatudomány módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályait, a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, a választott speci- alizáció szakmai ismereteit és módszertanát. A mesterszak bemeneti követelménye: Pszichológia BA oklevél.

Klinikai- és egészségpszichológiai specializáció

A Klinikai- és egészségpszichológiai specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik az egészséges és patológiás viselkedés, a testi-lelki működések megjelenési formáit, alapmechanizmusait, bio-pszicho-szociális összefüggéseit, a diagnosztika alapelveit, továbbá a terápia, illetve a prevenció modelljeit és elméleti kereteit. A képzés során a hallgatók megismerkednek az egészségviselkedés és a betegségmagatartás, to- vábbá a viselkedéses és mentális zavarok vizsgálatának módszereivel és ezek alkalmazásával. Gyakorolják azokat az alapkészségeket, amelyekkel támogató (szupportív) kezelést és az egészséges erőforrások mobilizálását, a megküzdést segítő intervenciókat tudnak alkalmazni szakmai szupervízió mellett a betegellátás és az egészség- megőrzés különböző területein.

Kognitív pszichológia specializáció

A Kognitív pszichológia specializáción végzettek megismerik az alapvető kognitív rendszereket, működésüket, a magatartásszabályozás és a viselkedésvezérlés folyamatait, a neuropszichológia, a klinikai neuropszichológiai diagnosztika alapjait, a kísérleti és klinikai pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia alkalmazását, a kognitív rendszerek fejlődését és patológiáit (pl.: hangulati zavarok, pszichiátriai zavarok), a szocializáció és a mentalizáció folyamatait, a fejlődéslélektan felhasználási lehetőségeit. A specializáción kiemelkedő fontosságú a klinikai terepgyakorlat. A specializáció tehát kognitív tudománnyal, idegtudománnyal, neuropszichológiai kutatás- sal foglalkozó kutatókat képez. A specializáció magas szinten készít fel a doktori és szakpszichológusi képzésekre. Klinikai és egészségpszichológiai specializáció.

Tanácsadás és iskolapszichológia specializáció

A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik a pszichológián belüli általános tájékozottság mellet széleskörű specifikus ismertekkel rendelkeznek a tanácsadás és iskolapszichológia területén. A képzés során a két alkalmazott szakterület elméletének megismerésén túl, több sajátélmény alapú készségfejlesztési kurzuson is részt vesznek a hallgatók. A képzés további fontos eleme a kutató munkában való aktív részvétel. A mesterképzés utolsó időszakában a hallgatók terepgyakorlaton próbálhatják ki frissen megszerzett elméleti ismereteiket, formálódó készségeiket. A képzés nemcsak a gyakorlati munka elkezdésére készít fel, de a végzést követően a hallgatóknak lehetősége nyílik doktori képzésbe való belépésre, valamint bármely szakpszichológus képzésben való jelentkezésre is.

A szakról bővebben:

http://www.pszich.u-szeged.hu/kepzesek/pszichologia-ma/

Mit érdemes még tudni róla?

Az okleveles pszichológus végzettséggel rendelkező szakembere az elvégzett specializációtól függetlenül bármely pszichológiai szakterületen elhelyezkedhetnek és a későbbiekben bármely szakképzés keretében folytathatják tanulmányaikat. Az SZTE keretében két magas színvonalú posztgraduális képzésre is van lehetőség

  1. Alkalmazott egészségpszichológus szakképzés (Egészségügyi szakvizsga!)
  2. Pedagógiai szakpszichológus (óvoda- és iskolapszichológus) szakképzésFriss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_10

A tanév legjobban teljesítő hallgatói kaptak támogatást a Szegedi Tehetséggondozó Tanács és a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett Talent ösztöndíj és Kiválósági Lista díjátadó ünnepségén. A 18. gálán különböző tudományterületek arany, ezüst és bronz fokozatú elismerései mellett az Év Tehetsége, Év Sportolója és Év Művésze díjakat, illetve a nagyértékű Vállalati ösztöndíjakat is átadták. A legtehetségesebb, ugyanakkor hátrányból induló fiatalok pedig újra pályázhattak az esélyegyenlőségi kategóriában.