Olasz nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

A mesterképzés programja alapvetően az olasz alapszak keretében elsajátított általános műveltségi, irodalmi és nyelvészeti ismeretek tudományos igényű elmélyítése jegyében fogant. A 120 kredites képzés az ország és a bolognai térség bármely másik egyetemén szerzett BA diploma birtokában jelentkező hallgató számára nyitva van. A mesterképzés központjában álló bölcsészettudományos közvetítésben mindenekelőtt az elméleti képzés és a korszerű alaptudományi ismeretek átadása kapnak hangsúlyt. Az irodalom- és művelődéstörténeti kurzusok korszakok, irányzatok, műfajok és szerzők mentén szegmentálódnak, és specifikusan olasz irodalomelméleti ismeretekkel egészülnek ki. A törzsképzés mellett eszme- és esztétikatörténeti specializációkat kínálunk. A nyelvészeti tanulmányokban az alkalmazott nyelvészeti, nyelvtörténeti és leíró nyelvészeti ismeretek egyaránt helyet kapnak. Végül a képzést kötelező és fakultatív civilizációtörténeti tárgyak teszik teljessé.

Az elméleti ismeretek átadása mellett továbbra is hangsúlyos marad a hallgatók olasz nyelvi kompetenciájának fejlesztése, amit a szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztő kurzusok biztosítanak. A mesterszak célja, hogy sokoldalúan képzett, cizellált gondolkodásra képes, magasszintű nyelvtudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki a munka világába, továbbá megfelelő alapokat biztosítson a doktori képzésbe való továbblépéshez. Ajánljuk mindazon hallgatók számára, akik elkötelezettek az olasz nyelv, irodalom és kultúra elmélyült, tudományos igényű tanulmányozása iránt, a jövőjüket esetleg tudományos pályán képzelik el, vagy egyszerűen csak olyan műveltségre és kompetenciákra szeretnének szert tenni, amelyek sikeressé és keresetté teszik őket a munkaerőpiacon.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!