_ma_ola_01

Olasz nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

A mesterképzés programja alapvetően az olasz alapszak keretében elsajátított általános műveltségi, irodalmi és nyelvészeti ismeretek tudományos igényű elmélyítése jegyében fogant. A 120 kredites képzés az ország és a bolognai térség bármely másik egyetemén szerzett BA diploma birtokában jelentkező hallgató számára nyitva van. A mesterképzés központjában álló bölcsészettudományos közvetítésben mindenekelőtt az elméleti képzés és a korszerű alaptudományi ismeretek átadása kapnak hangsúlyt. Az irodalom- és művelődéstörténeti kurzusok korszakok, irányzatok, műfajok és szerzők mentén szegmentálódnak, és specifikusan olasz irodalomelméleti ismeretekkel egészülnek ki. A törzsképzés mellett eszme- és esztétikatörténeti specializációkat kínálunk. A nyelvészeti tanulmányokban az alkalmazott nyelvészeti, nyelvtörténeti és leíró nyelvészeti ismeretek egyaránt helyet kapnak. Végül a képzést kötelező és fakultatív civilizációtörténeti tárgyak teszik teljessé.

Az elméleti ismeretek átadása mellett továbbra is hangsúlyos marad a hallgatók olasz nyelvi kompetenciájának fejlesztése, amit a szóbeli és írásbeli nyelvfejlesztő kurzusok biztosítanak. A mesterszak célja, hogy sokoldalúan képzett, cizellált gondolkodásra képes, magasszintű nyelvtudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki a munka világába, továbbá megfelelő alapokat biztosítson a doktori képzésbe való továbblépéshez. Ajánljuk mindazon hallgatók számára, akik elkötelezettek az olasz nyelv, irodalom és kultúra elmélyült, tudományos igényű tanulmányozása iránt, a jövőjüket esetleg tudományos pályán képzelik el, vagy egyszerűen csak olyan műveltségre és kompetenciákra szeretnének szert tenni, amelyek sikeressé és keresetté teszik őket a munkaerőpiacon.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.