Hungarológia


Legyél a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia szakértője!

Törzsképzés

A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik interdiszciplináris, komplex tudással rendelkeznek a magyar kultúra aspektusairól, ismerik annak egyedi vonásait és európai, illetve regionális párhuzamait, beágyazottságát. Egyúttal képesek nemzeti kultúránknak más kulturális kódrendszerekben történő hatékony képviseletére, a különböző nemzeti kultúrák elfogulatlan vizsgálatára, az interkulturális dialógusban való szakszerű részvételre. A hungarológus egyik fontos feladata, hogy a magyar kultúra és nyelv értékeit a külföldiek számára hitelesen és felkészülten mutassa be. Mivel a hungarológia diszciplína lényege a külföldi célközönségre adaptált kommunikáció, a Szegedi Tudományegyetemen a kulturális tárgyakat döntően angol nyelven oktatjuk, és a hallgatókat a tanulmányuk megkezdésétől kezdve bevonjuk a külföldi hallgatóink mentorálásába, hogy gyakorlatban is megtapasztalják a kultúraközvetítést, az interkulturális kommunikációt, és tanulmányaik végeztével kulturális hídként legyenek képesek nemzetközi közegben dolgozni. A hungarológus mesterszakos hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni az évente megrendezett nyári, nemzetközi hungarológiai Nyári egyetemünk munkájába.

Magyar mint idegen nyelv specializáció

A Hungarológia mesterszak Magyar mint idegen nyelv (MID) specializációja a magyar mint idegen nyelv oktatására is felkészít és minősít. A magyar nyelvészetet az idegen ajkúak szemszögéből oktatjuk, az általános nyelvpedagógiai, szakmódszertani ismeretek mellett a hallgatók több kurzust is hospitálnak, majd nyelvórákat tartanak a karunkon tanuló multikulturális csoportoknak mentortanár vezetésével. A kultúra órákon a hallgatók együtt tanulnak a külföldi hallgatóinkkal, így lehetőségük nyílik idegen kultúrák szemléletmódjába, tanulási stílusába is betekintést nyerni. Felhívjuk figyelmüket, hogy mivel a MID nem tartozik a magyar közoktatási rendszer tárgyai közé, ez nem tanárképes szak és nem a tanári mesterszakok rendszerébe illeszkedik.

Történelem specializáció

Történelem specializációját azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének alaposabb ismereteket szerezni azon magyar és közép-kelet-európai történelmi témakörökben, amelyek relevánsak lehetnek a külföldiek számára. A specializáció programja kettőst célt tűz ki maga elé: egyrészt elmélyült, interdiszciplináris ismereteket nyújt a soknemzetiségű Kárpát-medence történelemről angol nyelven, másrészt a hallgatóknak alapos módszertani és korszerű szemlélet mutat ezen tudásanyag interkulturális prezentációjára. A képzés egy Magyarországon egyedülálló modellen alapul, a magyar hallgatók számos órán együtt tanulnak a külföldi hallgatókkal, így a tárgyi ismeretek megszerzésén túl az interkulturális érzékenységük is fejlődik, és a gyakorlatban is megtapasztalják a kultúraközvetítés sokrétű folyamatát. A hallgatók a képzés befejeztével rögtön képesek lesznek egyes kultúrdiplomáciai feladatok ellátására magas szintű angol nyelvtudás birtokában. A képzés komplex tudásanyaga jól kamatoztatható a magyar és a nemzetközi kulturális és tudományos szférában egyaránt.

A szakról bővebben:

http://hungarianstudies.hu/

Mit érdemes még tudni róla?

MA szakunk gazdag elméleti és gyakorlati interkulturális tapasztalatot nyújt a képzésben részt vevő hallgatóknak.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!