_ma_fra_01

Francia nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

A mesterszakon, amely az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányán, illetve a francia nyelvi minoron megszerzett ismeretekre épül, a hallgatók tudományos igényű előadásokon és szemináriumokon szerzik meg az elmélyült kutatásokhoz szükséges tudást a francia nyelvészet, illetve a frankofón irodalom- és kultúra (civilizációtörténet, művészettörténet, francia-magyar kapcsolatok története), művészetfilozófia, esztétika, valamint a kortárs irodalmak és a kultúra medialitása területén. A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek modul keretében a frankofón irodalom és kultúra területén specializálódhatnak. A választandó szakdolgozati téma feldolgozása a Tanszék által a tantervben kidolgozott tantárgyblokkok teljesítésével történik. A szak elvégzéshez a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett egy önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű, francia nyelven írt szakdolgozat sikeres, szintén francia nyelven történő megvédése szükséges. A mesterszak kettős diplomát adó képzésként is elvégezhető, melynek keretében a tantárgyak egy részét a Limoges-i Egyetemen kell teljesíteni. A mesterszakos diploma birtokában doktori tanulmányokat lehet folytatni, vagy egy 2 féléves kiegészítő képzés révén franciatanári diploma szerezhető.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Szegedi Tudományegyetem a Center for World University Rankings 2023-as toplistáján eredményesen szerepel: a kétezres ranglistán világviszonylatban a 708. helyen áll, ami a hazai intézmények között dobogós helyezés. Az oktatói és kutatói kiválóságot mérő indikátor szerint pedig a legjobb magyar egyetem az SZTE.