_ma_fra_01

Francia nyelv, irodalom és kultúra


Törzsképzés

A mesterszakon, amely az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak francia szakirányán, illetve a francia nyelvi minoron megszerzett ismeretekre épül, a hallgatók tudományos igényű előadásokon és szemináriumokon szerzik meg az elmélyült kutatásokhoz szükséges tudást a francia nyelvészet, illetve a frankofón irodalom- és kultúra (civilizációtörténet, művészettörténet, francia-magyar kapcsolatok története), művészetfilozófia, esztétika, valamint a kortárs irodalmak és a kultúra medialitása területén. A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek modul keretében a frankofón irodalom és kultúra területén specializálódhatnak. A választandó szakdolgozati téma feldolgozása a Tanszék által a tantervben kidolgozott tantárgyblokkok teljesítésével történik. A szak elvégzéshez a tanulmányi kötelezettségek teljesítése mellett egy önálló kutatáson alapuló, tudományos igényű, francia nyelven írt szakdolgozat sikeres, szintén francia nyelven történő megvédése szükséges. A mesterszak kettős diplomát adó képzésként is elvégezhető, melynek keretében a tantárgyak egy részét a Limoges-i Egyetemen kell teljesíteni. A mesterszakos diploma birtokában doktori tanulmányokat lehet folytatni, vagy egy 2 féléves kiegészítő képzés révén franciatanári diploma szerezhető.
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.