_ma_alt_01

Altajisztika (Turkológia)


Törzsképzés

Az Altajisztika 4 féléves nappali mesterképzési szak. A képzés fő területei: nyelvi képzés, nyelvészet, történelem, kultúrtörténet. A nyelvi képzés során a mai törökországi török nyelvet felsőfokon, egy második altáji nyelvet (a kazakot vagy a mongolt) középszinten kell elsajátítani, melyhez anyanyelvi lektorok nyújtanak segítséget. A nyelvtanulást nyelvtörténeti tanulmányok (török és mongol nyelvtörténet, az altaji nyelvek egymáshoz való viszonya, török-magyar nyelvi kapcsolatok etc.) és történeti szövegelemzések egészítik ki. A történeti képzés a steppetörténet, az Oszmán Birodalom története és a török-magyar történeti kapcsolatok témaköreit érinti. A kultúrtörténeti kurzusok szorosan kapcsolódva és kiegészítve az imént felsorolt tematikát, lehetőséget adnak az altáji népek régi és mai kultúrájának jobb megértésére.

Az Altajisztika MA-n végzett hallgatók a török nyelvű népekkel kapcsolatos szakterületeken tevékenykedhetnek előadóként, szakértőként, fordítóként. Elhelyezkedhetnek az üzleti életben, turisztikai, vám- és pénzügyi, közigazgatási, rendészeti és belbiztonsági területen. Az élénkülő magyar-török és magyar-kazak kapcsolatok révén egyre nő az igény olyan szakemberek megjelenésére a munkaerőpiacon, akik nem csak megfelelő törökországi török és/vagy kazak nyelvismerettel rendelkeznek, hanem akik a nyelvismeret mellett jól ismerik a török, a kazak, illetve tágabb értelemben az altáji nyelven beszélők kultúráját is.

A szakról bővebben:

Honlap: http://www.alt.u-szeged.hu/

Facebook oldal: Altajisztikai Tanszék, SZTE
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.