Altajisztika (turkológia)


Törzsképzés

Az Altajisztika 4 féléves nappali mesterképzési szak. A képzés fő területei: nyelvi képzés, nyelvészet, történelem, kultúrtörténet. A nyelvi képzés során a mai törökországi török nyelvet felsőfokon, egy második altáji nyelvet (a kazakot vagy a mongolt) középszinten kell elsajátítani, melyhez anyanyelvi lektorok nyújtanak segítséget. A nyelvtanulást nyelvtörténeti tanulmányok (török és mongol nyelvtörténet, az altaji nyelvek egymáshoz való viszonya, török-magyar nyelvi kapcsolatok etc.) és történeti szövegelemzések egészítik ki. A történeti képzés a steppetörténet, az Oszmán Birodalom története és a török-magyar történeti kapcsolatok témaköreit érinti. A kultúrtörténeti kurzusok szorosan kapcsolódva és kiegészítve az imént felsorolt tematikát, lehetőséget adnak az altáji népek régi és mai kultúrájának jobb megértésére.

Az Altajisztika MA-n végzett hallgatók a török nyelvű népekkel kapcsolatos szakterületeken tevékenykedhetnek előadóként, szakértőként, fordítóként. Elhelyezkedhetnek az üzleti életben, turisztikai, vám- és pénzügyi, közigazgatási, rendészeti és belbiztonsági területen. Az élénkülő magyar-török és magyar-kazak kapcsolatok révén egyre nő az igény olyan szakemberek megjelenésére a munkaerőpiacon, akik nem csak megfelelő törökországi török és/vagy kazak nyelvismerettel rendelkeznek, hanem akik a nyelvismeret mellett jól ismerik a török, a kazak, illetve tágabb értelemben az altáji nyelven beszélők kultúráját is.

A szakról bővebben:

Honlap: http://www.alt.u-szeged.hu/

Facebook oldal: Altajisztikai Tanszék, SZTE
Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_35

Tavasszal is meghirdette az SZTE NKI Kulturális Irodája a Hallgatói Művészeti Versenyét, amelyre több kategóriában jelentkezhettek a tehetséges hallgatók: az eredményhirdetésen kiderült, a meghirdetettek közül majdnem minden kategóriában értek el helyezést BTK-s hallgatók is, nem egy esetben első helyen végeztek.


Néhány nappal később az ugyancsak az SZTE NKI által szervezett „A Szegedi Tudományegyetem és a Nobel-díj” alkotói pályázat díjkiosztójára is sor került, ahol az egyik első díjat szintén egy BTK-s hallgató kapta meg, személyesen Karikó Katalintól.