Újlatin nyelvek és kultúrák – francia szakirány


Törzsképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelvet szóban és írásban magas szinten használni tudják, a francia nyelv- és irodalomtudomány és civilizáció területén elméletileg megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és ezen ismeretek birtokában képesek tanult szakmájuk alkalmazására a tudományos, kulturális és kormányzati életben, valamint a magyar-francia kulturális kapcsolatok ápolása terén.
A nyelvi alapvizsgával záruló alapozó képzés során (1-2. félév) a hallgató megszerzi a tanulmányokhoz szükséges nyelvi készségeket, megismeri az irodalom- és nyelvtudomány alapjait, az újlatin nyelvek kialakulásának történetét, latin nyelvi alapokat szerez, valamint megismerkedik a francia nyelvű civilizációk átfogó történetével.
A törzsképzés során (3-6. félév), amely egy C1 szintű komplex nyelvi kritériumvizsga teljesítését követően záróvizsgával zárul, a hallgató betekintést nyer a francia nyelvű irodalmak nagy fejezeteibe, megismeri a francia nyelv rendszerének jellemzőit, valamint elmélyíti ismereteit a frankofón civilizáció, művészet és kultúra területén.
A szakirány hallgatói a francia nyelven születő frankofón kultúra és nyelv területén szerezhetnek elmélyült ismereteket az 50 kredites frankofónia a digitális korban specializáció elvégzésével. A modernizált képzési program hatékonyan készít elő a francia mesterszakos tanulmányokra.

Frankofónia a digitális korban specializáció

A specializáció a francia nyelvi és frankofón kulturális ismeretek elmélyítését célozza. A képzésben a szakmai jelleg dominál: a specializáció tárgyai – diakrón és szinkrón frankofóniák, frankofónia az Európai Unióban, multimediális társadalom és gazdaság, a francia nyelv regionális változatai, a frankofón interkulturális mediációk – elméleti, gyakorlati és nyelvi fejlesztést kínálnak a kortárs frankofóniák témakörben. A specializáció felvételét kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik átfogó történeti, gazdasági és kulturális rálátást kívánnak szerezni a kortárs frankofón társadalmak és kultúrák terén. A specializáció - a téma újszerűsége és főként újszerű kezelése folytán - nem kizárólag a magyar és külföldi francia alapszakos hallgatóink igényeit elégíti ki, de vonzó lehet minden olyan, a francia szakirányon kívülről érkező franciául tudó hallgató számára, aki képes a képzésre való B2 szintű nyelvtudás bekerülési feltételének megfelelni, melynek ellenőrzése egy nyelvi szintfelmérő révén történik.

Francia nyelv és kultúra középhaladó minor

A 4 féléves francia minor képzés lehetőséget teremt a már előzetesen francia nyelvi ismeretekkel rendelkező, nem francia szakos hallgatók számára, hogy francia nyelvi és kulturális ismereteiket elmélyítsék. A specializáció hallgatói jártasságot szereznek francia nyelvű előadások és szemináriumok követésében. A képzésben a nyelvfejlesztő jelleg dominál. A szakmai ismeretek (irodalom, civilizáció, nyelvészet) átadása francia nyelven történik. A képzést nyelvi kritériumvizsga zárja: Kifejezetten ajánljuk azoknak a hallgatóknak, akik a későbbiekben francia nyelvterületen kívánnak élni és dolgozni, akiknek tanulmányaik vagy munkájuk során a francia nyelv és civilizáció ismerete előnyt jelent.
Továbbtanulási lehetőségek: Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterszakon, 2 féléves franciatanár szakon, megfelelő angol nyelvtudás birtokában Fordító és tolmács mesterszakon (francia-angol specializáción). Az alapszakos diploma megszerzését követően a két szakos tanári diploma is megszerezhető, ha a főszaknak van tanárszak-megfelelője. Ebben az esetben a főszaknak és a középhaladó francia minor szaknak megfelelő kétszakos osztatlan tanárképzésen a sikeres felvételt követően 100 + 50 kredit jóváírásra kerül az alapszakos teljesítések alapján.

A szakról bővebben: Honlap: http://fr.u-szeged.hu/Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.