Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika)


Törzsképzés

A Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) 6 féléves nappali alapképzési szak. A szak olyan ismereteket nyújt, melyek hasznosíthatók abban az egyre bővülő gazdasági-politikai-kereskedelmi-kulturális kapcsolatrendszerben, melyet Magyarország folytat elsősorban Törökországgal, valamint egyéb törökségi és mongol nyelveken beszélő népekkel. A képzés magas óraszámban a nyelvoktatásra fektet nagy hangsúlyt: a három év során anyanyelvi lektorok vezetésével a törökországi török nyelvet középszinten, egy másik nyelvet (a kazakot vagy a burjátot) pedig alapszinten kell elsajátítani. A nyelvi képzést a keletkutatás klasszikus témái, történeti, nyelvészeti és kultúrtörténeti kurzusok egészítik ki, amelynek során a török és a mongol világbirodalmakról és a korai magyar – török nyelvi és történeti – kultúrtörténeti kapcsolatokról éppúgy információkat adunk, mint a török – mongol világ régi és mai szokásairól, vallásairól és kultúrájáról. Minden hallgatónk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy egy vagy két szemeszterben ösztöndíjjal külföldön tanulhasson: Erasmus ösztöndíjjal lehet tanulni Törökországban (Ankara, Ekişehir, Trabzon), Németországban (Göttingen), valamint Svédországban (Uppsala). Hallgatóink pályázatok segítségével eljuthatnak Kazahsztánba, Mongóliába és Oroszországba is. Végzett hallgatóink jó eséllyel helyezkednek el a speciális nyelvtudást és kultúraismeretet igénylő területeken.

Keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) minor

A keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika) szakirányú specializációt bármely más alapszak hallgatói felvehetik. A képzés intenzív török nyelvi képzés mellett bevezetést kínál az altáji (török, mongol és mandzsu-tunguz) nyelvű népek nyelvi viszonyaiba, történetébe, kultúrájába.

A képzés öt féléves, 50 kredites, és az I. tanév 2. félévében lehet felvenni, de feltétele a török nyelv alapszintű ismeretete, amelyet az őszi félév török nyelvóráinak teljesítésével ki lehet váltani.

A szakról bővebben:

Honlap: http://arts.u-szeged.hu/altajisztika/kezdooldal/udvozoljuk

Facebook oldal: Altajisztikai Tanszék, SZTE
Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.