Informatikus könyvtáros


ahol a múltat, a jelent és a jövőt a tudás egyesíti

Törzsképzés

Az információs társadalomban egyre nagyobb szerepet kap az adatok keresése, a köztük való eligazodás, hitelességük ellenőrzése, mások segítése mindebben. A szegedi képzés alapvető célja olyan szakemberek képzése, akik a magas szintű elméleti ismeretek mellett a diplomásaink rendelkeznek azokkal a gyakorlati tudnivalókkal, amelyek segítségével a modern könyvtári, informatikai környezetben jól eligazodnak, s e környezetnek maguk is sikeres alakítói. A tanulmányok során megalapozzák az általános, alkalmazott informatikai és könyvtáros alapismereteket, a specializációk pedig lehetővé teszik, hogy ki-ki eldöntse, milyen irányban szeretné folytatni tanulmányait. A képzés részeként a hallgatók kiemelt intézményekben (tudományos és speciális gyűjtemények, megyei könyvtárak, egyetemi könyvtárak, multinacionális cégek) szereznek gyakorlati tapasztalatokat.

Tartalomszolgáltató specializáció

A specializációt bármely humán vagy társadalomtudományi BA-szak hallgatója fölveheti.

Ez a specializáció alkalmazott informatikával – digitalizálással, webfejlesztéssel, számítógépes hálózatokkal, adatbázisokkal – foglalkozik. Az itt végzett hallgatók a képzés során tanult ismeretek segítségével közre tudnak működni adatbázisok fejlesztésében, képesek elektronikus tananyagok előállítására és webes portálok tervezésére, létrehozására, működtetésére. A tartalomszolgáltató specializációt választók elsősorban közgyűjteményekben és a tartalomiparral foglalkozó (informatikai) cégeknél tudják megszerzett tudásukat alkalmazni.

Iskolai és gyermekkönyvtáros specializáció

A specializációt bármely humán vagy társadalomtudományi BA-szak hallgatója fölveheti.

A képzés célja, hogy olyan szakembereket képezzünk,

  • akik rendelkeznek az információs társadalomban már alapvetőnek számító digitális írásbeliség készségeinek (információkeresés és -szelektálás; közösségi média használata, szöveg- és képszerkesztés stb.) fejlesztéséhez szükséges tudással, és e tudás átadásához szükséges ismeretekkel;
  • akik segíteni tudják az iskolák pedagógusi közösségének munkáját a digitális oktatási eszközök ismeretével, illetve a távoktatás specifikumainak és eszközeinek ismeretével.

A specializációt elvégző szakemberekre a specifikus gyermekkönyvtári ismeretek miatt elsősorban közkönyvtárakban, önkormányzatok és alapítványok gyermek- és ifjúsági közösségszervezést végző munkahelyein lehet nagy a kereslet; a digitális oktatásra, illetve távoktatásra fókuszáló ismereteknek köszönhetően hallgatóinkra az iskolák mellett az oktatásszervező és -fejlesztő intézményekben van nagy szükség.

A specializáció egyfajta előkészítése (de természetesen nem előfeltétele) a Könyvtártudomány MA Biblioterápia specializációjának.

Részismereti (minor) képzés

Minden hallgatónak lehetősége van alapszakja mellé valamilyen részismereti képzést (minor képzés) választani. Az a diák, aki a részismereti képzést választja, 50 kreditet fog elvégezni az informatikus könyvtáros alapszak tantárgyaiból, és ezzel jogosultságot szerez arra, hogy különbözeti tárgyak teljesítése nélkül, teljes kreditbeszámítással könyvtártudomány mesterszakon tanuljon tovább.

A szakról bővebben:

http://www.huminf.u-szeged.hu/

Mit érdemes még tudni róla?

A szegedi informatikus könyvtáros képzés évek óta az ország vezető szakmai képzésének minősül. Hallgatóink mindkét képzési szinten lényegében azonnal a diplomaszerzés után munkát találnak szakmájukban (szakkönyvtárakban, tudományos és közgyűjteményekben, informatikai cégeknél, önkormányzatoknál stb.), sokukat már a képzés befejezése előtt alkalmazzák. Az informatikus könyvtáros BA képzésről saját könyvtártudományi mesterképzésünkre jelentkeznek a legtöbben.

A képzést a Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék gondozza.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_6

A THE Impact Rankings elnevezésű fenntarthatósági rangsort az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) mentén készíti el évről-évre a Times Higher Education. A 2024. június 12-én megjelent friss rangsorban a Szegedi Tudományegyetem a 43. helyen végzett a „Béke, igazság és erős intézmények” tematikus listán. Emellett több más alkategóriában is nagyot lépett előre az SZTE, de javított az összesített rangsorban is: felkerült a 301-400. helyre, ezzel megosztott első helyen végzett Magyarországon.