Germanisztika – német szakirány


Törzsképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén, valamint általános bölcsész- és társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek, amely ismeretek révén képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. C1-es szinten képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái

A képzés elemei

 • általános bölcsészettudományi kurzusok
 • germanisztikai elméleti és gyakorlati ismeretek:
  • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
  • irodalmi ismeretek
  • nyelvészeti ismeretek
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek
  • országismeret
  • prezentációs technikák és kutatásmódszertan

Német fordító-tolmács specializáció

A Német fordító ‒ tolmács specializációt csak a Germanisztika alapszak nappali tagozatos hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy nyelvi teszten, melyet a tavaszi szakosodási időszakban írnak.

  A képzésben elméleti bevezető és nyelvi felkészítő kurzusok után mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. A specializáció felkészít a fordító és tolmács mesterszakra.

  A képzés elemei

  • kommunikációs gyakorlatok
  • német ‒ magyar kontrasztív nyelvhasználati ismeretek
  • bevezetés a fordításba és tolmácsolásba
  • fordítás magyarról németre és németről magyarra
  • tolmácsolás magyarról németre és németről magyarra

  Német nyelvű üzleti kommunikáció specializáció

  A Német nyelvű üzleti kommunikáció specializációt csak a Germanisztika alapszak hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek meg kell felelniük egy nyelvi teszten, melyet a tavaszi szakosodási időszakban írnak.

   A specializáció gyakorlatorientált kurzusok révén felkészíti a hallgatókat arra, hogy magas szintű nyelvtudás, valamint korszerű felhasználói IT-ismeretek birtokában képesek legyenek megfelelni a régióban működő nemzetközi és magyar vállalkozások és cégek elvárásainak.

   A képzés elemei

   • nyelvtani gyakorlatok
   • fordítási gyakorlatok
   • helyesírási és kiejtési gyakorlatok
   • általános munkahelyi kommunikációs ismeretek
   • speciális munkahelyi kommunikációs ismeretek
   • szakmai gyakorlat cégnél

   Német minor szak

   A Német minor szakot azok a nem germanisztika alapszakos hallgatók választhatják, akik főszakjuk mellett 4 féléves germanisztikai képzésben szeretnének részesülni, azaz érdeklődnek a társadalom és a kultúra jelenségei, valamint a német nyelvű kultúrák és a német nyelv iránt.

   A jelentkezőknek a következő két feltétel egyikét kell teljesíteniük:

   • emelt szintű német érettségi vizsga
   • államilag akkreditált legalább középfokú nyelvvizsga (pl. ZD, ECL)

   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a germanisztika területén alapvető elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. B2+/C1-es szinten képesek német nyelvű hétköznapi, kulturális, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

   A Német minor szakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

   • a német nyelv írásban és szóban történő használata B2+/C1-es szinten
   • a német nyelvvel kapcsolatos ismeretek
   • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
   • kultúra- és médiatudományi ismeretek

   A képzés elemei

   • német nyelvtan és nyelvfejlesztés
   • irodalmi ismeretek
   • nyelvészeti ismeretek
   • kultúra- és médiatudományi ismeretek
   • országismeret

   A szakról bővebben:

   http://www.szegedigermanisztika.hu/index.php/hu/
   Friss Hírek

   Friss Hírek RSS
   Boritokep_11

   Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.