szabo

Élet és irodalom a Kádár korszakban

Dr. Szilágyi Zsófiaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

A Kádár-korszak kultúrája, művészet, irodalom, társadalom

az oktató neve

dr. Szilágyi Zsófia

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Magyar Irodalmi Tanszék

az oktató ímélcíme

szilagyi73@gmail.com

az óra helye

Kristó Gyula terem

az óra időpontja

csütörtök, 13-14

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus keretében a magyar irodalom 1956 és 1989 közti időszakára összpontosítunk, egyes problémakörök feltárásán keresztül, összekapcsolva a művek vizsgálatát az egykori társadalmi kérdésekkel és mindezek személyes megtapasztalásával. Téma lesz 1956 traumájának és a rendszerváltozásnak irodalmi feldolgozása csakúgy, mint a támogatott irodalom, a lakótelep mint helyszín, vagy a késleltetett pályakezdés jelensége. Nemcsak az adott időszakban keletkezett, de az ezekre az évekre visszatekintő művek is szóba kerülnek majd.

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Bevezetés, keretek, háttér, az intézményrendszer változásai
 2. Hogyan lehet tovább élni a második világháború után? (Mészöly Miklós Jelentés öt egérről, Polcz Alaine Asszony a fronton)
 3. A Kádár-korszak kezdete és legnagyobb tabuja: az 56-os forradalom (Karinthy Ferenc Budapesti ősz, Ferdinandy György Troll)
 4. A Kádár-korszak támogatott irodalma (Sarkadi Imre A gyáva, Elveszett paradicsom)
 5. Női sorsok, női szereplehetőségek (Galgóczi Erzsébet Törvényen belül)
 6. Értelmiségi pálya-e a tanárnőé? (Raffai Sarolta Egyszál magam, Szabó Magda Álarcosbál)
 7. És mi lett a parasztsággal? (Csalog Zsolt Parasztregény)
 8. A kilátástalanság írója – a magyar vidék (Tar Sándor A mi utcánk)
 9. Gyerekként a Kádár-korszakban (Háy János A bogyósgyümölcskertész fia)
 10. Egy jellegzetes helyszín – a lakótelep, mesében és ifjúsági regényben (Békés Pál A kétbalkezes varázsló, Csukás István Vakáció a halott utcában)
 11. Egy jellegzetes helyszín – a lakótelep, teleregényben (a Szomszédok sorozat)
 12. Hagyományvonalak, irodalmi apák és fiúk (Esterházy Móriczról és Kosztolányiról, a „Péterek nemzedéke”, a Hekerle-jelenség)
 13. Végezetül: a korszak névadójáról (Csaplár Vilmos Az igazságos Kádár János)

olvasmányok, kiegészítő anyagok

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

 • Mészöly Miklós Jelentés öt egérről
 • Polcz Alaine Asszony a fronton
 • Karinthy Ferenc Budapesti ősz
 • Ferdinandy György Troll
 • Sarkadi Imre A gyáva
 • Galgóczi Erzsébet Törvényen belül
 • Raffai Sarolta Egyszál magam VAGY Szabó Magda Álarcosbál
 • Csalog Zsolt Parasztregény
 • Tar Sándor A mi utcánk
 • Háy János A bogyósgyümölcskertész fia
 • Békés Pál A kétbalkezes varázsló VAGY Csukás István Vakáció a halott utcában
 • Csaplár Vilmos Az igazságos Kádár János

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

A feldolgozást segítő szakirodalom:


Az EX Symposion 2006/57-es, Tar Sándor száma, http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_issue_toc&issue_id=35


György Péter, A lázadó ember = Gy. P., A hatalom képzelete, Bp., Magvető, 2014, 181-193.


György Péter, „Belőlem ötvenhat csinált írónőt” = Gy. P., A hatalom képzelete, Magvető, Bp., 2014, 237-247.


Illés György, A magyar ifjúsági irodalom kézikönyve, Budapest, Dekameron, 2012


Pokolraszállás: Sarkadi Imre emlékezete, Szerk. Márkus Béla, Budapest, Nap, 2001


Szilágyi Zsófia, Ferdinandy György, Pozsony, Kalligram, Tegnap és Ma, 2002


Szilágyi Zsófia, Örökcsütörtök, 2000 folyóirat, 2017/4, http://ketezer.hu/2018/04/szilagyi-zsofia-orokcsutortok/


Thomka Beáta, Mészöly Miklós, Pozsony, Kalligram, Tegnap és Ma, 1995

https://reader.dia.hu/document/Thomka_Beata-Meszoly_Miklos-9310


Valuch Tibor, Hétköznapi élet Kádár János korában, Budapest, Corvina, 2006


Vasy Géza (szerk.), Galgóczi Erzsébet emlékkönyv, Bp., Széphalom, 1993

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep

Az SZTE BTK – hagyományainak megfelelően – díszoklevelet adományozott a 65, 60 és 50 éve végzett bölcsészkari hallgatóknak. A szeptember 16-i eseményen, amelynek a történelmileg is jelentős Auditorium Maximum adott helyet, negyvenöten vették át díszoklevelüket családtagjaik, barátaik körében.