Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj bírálati szempontok

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottságának bírálati szempontjai és pontszámítása

 

I. Általános szempontok

Tanulmányi eredmény (ideértve a nyelvvizsgát is – SZTE szabályzat értelmében): 70%

Tantervi teljesítésen túli, de a pályázott szakhoz kapcsolódó szakmai tevékenység: 20%

Közösségi, kulturális tevékenység: 10%

 

II. Tanulmányi eredmény: a pályázat benyújtásának tanévében elért eredménye (max. 70 pont)

KKI alapján adható pontszám: két tizedesig számolt KKI alapján 0,5-től felfelé kerekített pontszám

Nyelvvizsga: komplex középfokú: 3 pont; komplex felsőfokú: 5 pont

Kizárva: nem komplex nyelvvizsga; honosítási igazolással nem rendelkező külföldi nyelvvizsga, nyelvszakos hallgató azonos nyelvből tett nyelvvizsgája (szinttől független); MA szakos hallgató első középfokú nyelvvizsgája (bemeneti feltétel).

Azonos nyelvből tett eltérő szintű nyelvvizsgák esetén minden esetben csak a magasabb szintet veheti figyelembe a Bizottság.

 

II. Tantervi teljesítésen túli szakmai tevékenység (Elérhető maximális pontszám: 20)

OTDK I. hely: 20 pont, II. hely: 15 pont, III. hely és különdíj: 10 pont (a pályázat benyújtásának tanévében megrendezett OTDK vehető csak számításba)

Demonstrátori tevékenység szaktanszéken: max. 10 pont (tevékenység tartalmától függően)

Tantervi teljesítésen túlmutató önálló vagy csoportos kutatási tevékenység: max. 5 pont

Kiállítás, illetve konferencia szervezése: max. 5 pont

Konferencia részvétel: max. 5 pont

Megjelent vagy elfogadott publikáció: max. 5 pont

(Konferencia-részvétel, illetve publikáció esetén a Bizottság kizárólag a 2022-2023-as tanév során megjelenteket veszi figyelembe. Konferenciakötetben való megjelenés esetén csak az egyik tevékenység pontozható.)

Kizárva: a nem a pályázott szakhoz kapcsolódó tevékenység; nem SZTE-hallgatóként elért OTDK-helyezés; helyi (azaz nem országos) TDK-n való részvétel; folyamatban lévő (még nem elfogadott) publikáció; tantervi teljesítéshez kapcsolódó kutatás (szemináriumi dolgozat, szakdolgozat, terepgyakorlat, műhelymunka, könyvtári gyakorlat, múzeumi gyakorlat), illetve minden olyan tevékenység, amellyel a hallgató más kiválósági ösztöndíjat már elnyert.

 

III. Közösségi, kulturális tevékenység (max. 10 pont)

Hallgatói Önkormányzati testületi tagság: 10 pont

Szakos Érdekképviselet-tagság vagy azzal megegyező szintű tevékenység: 5 pont

Egyéb közösségi vagy kulturális tevékenység: tevékenységenként max. 5 pont

Kizárva: a szakos jogviszony keletkezése előtti, a politikai jellegű, illetve a vallás gyakorlásával összefüggő tevékenység.

 

IV. Pontegyenlőség

A pontszámok egyenlősége esetén a tanulmányi eredmény a rangsorolás alapja.

 


Dr. Sávai-Matuska Ágnes

Elnök

BTK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottság

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

holokauszt

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszéke és a Magyar Történelmi Társulat Szegedi és Dél-alföldi Csoportja tudományos konferenciát szervez A magyar holokauszt 80 év távlatából. Jogfosztás – deportálás – emlékezés címmel 2024. június 6-7-én a Jogi Kar Aulájában (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.).