Megszűnt átemelési tájékoztató

Hallgatói tájékoztató

 

Az átemelés lehetősége az ETR-rel együtt megszűnt.

 

A Neptunban a rossz tárgy- és kurzusfelvételeket csak törölni tudjuk és helyette fel tudjuk venni a helyes tárgyat és kurzust ugyanarra a félévre, amiben teljesítve lett.

 

Erre vonatkozó dékáni kérelem kizárólag abban az esetben adható be, ha az alábbi feltételek mindegyike fennáll:

1. a kért tantervi egység kötelező és másik tárggyal nem váltható ki

2. a kurzus a kért tárgyhoz is kapcsolódott a teljesítés félévében (meg volt hirdetve a kért kódon)

3. a hallgató jogosult volt a kért tárgy felvételére a teljesítés félévében (volt már olyan modulja, amihez a kért tárgy tartozik és megvoltak az előfeltételei).

 

Tanulmányi Osztály