Boritokep_20

Átvették okleveleiket az SZTE BTK végzős hallgatói

A TIK Kongresszusi termében vették át diplomájukat azok a hallgatók, akik a 2023/2024-es tanév őszi félévében fejezték be tanulmányaikat karunkon. Sikeres záróvizsgát ebben a félévben 129-en tettek, a február 2-i diplomaosztón 89-en vették kezükbe a tanulmányaikat lezáró dokumentumokat. A diplomaosztón az alap-, a mester-, az osztatlan képzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevőket is köszöntötte a megjelent Avatótanács, valamint kitüntetéseket, kinevezéseket is kiosztottak a kar oktatói között.

A 11 órakor kezdődő rendezvényen a kari vezetőségből, a társkarok képviselőiból, valamint az intézetek és tanszékek vezetőiból felálló Avatótanács bevonulása után az ünnepség első felszólalója Prof. Dr. Gyenge Zoltán volt. A kitüntetések és kinevezések átadása következett.

 

A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita kitüntető címet adományozott:


Diploma_atado_2024_februar_00126


Prof. Dr. Vigh Éva Zsuzsanna nyugállományba vonuló egyetemi tanárnak, az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék professzorának, aki több mint 4 évtizede folytat az egyetemen kiemelkedő, iskolateremtő, nemzetközileg is elismert oktatói, kutatói tevékenységet.

 

Intézetvezetői megbízást vett át:


Bombitz_A.

Dr. Bombitz Attila egyetemi docens


Diploma_atado_2024_februar_00131

Dr. Fenyvesi Anna egyetemi docens

 

Egyetemi docensi kinevezést és tanszékvezetői megbízást vett át:


Diploma_atado_2024_februar_00144

Dr. Dragon Zoltán

 

Egyetemi docensi kinevezést vett át:


Diploma_atado_2024_februar_00149

Dr. Szendi István, a Pszichológiai Intézet Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszékének oktatója

 

A kitüntetések átadása után zenei blokk következett. A karon meghirdetett pályázat által Tóth Jonathan olasz szakos hallgatónak nyílt lehetősége arra, hogy előadhasson a diplomaosztón. Az ünnepségen Francesco Sartori Time to Say Goodbye című énekszámát adta elő, amellyel nagy sikert aratott a közönség körében.


Diploma_atado_2024_februar_00159

Tóth Jonathan


Ezután Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán ünnepi beszéde következett. A kar vezetője elmondta, a most lezárult félév végén a BTK-n 129 hallgató tett sikeres záróvizsgát: alapképzésben 53, mesterképzésben 23, osztatlan tanárképzésben 27, szakirányú továbbképzésben pedig 26-an záróvizsgáztak sikeresen. Beszédében kihangsúlyozta a bölcsészképzés fontosságát és hasznosságát – mint mondta, annak sikerét több dolog is magyarázza, ilyen például az alkalmazkodóképesség elsajátítása, amely nélkül a mai világ gyors változásaiban lemarad az ember.


Diploma_atado_2024_februar_00167
Prof. Dr. Gyenge Zoltán dékán


Ugyancsak a bölcseletek fontosságát hangsúlyozta a dékán, amikor arra a sokak által feltett kérdésre adott választ, hogy mégis mire jók a bölcsészettudományok: „(…) ha elgondoljuk a világot a sok „haszontalan” dolog nélkül, mint például a művészet, benne az költészet, zene, festészet, vagy filozófia, irodalom, művészettörténet, mi marad nekünk hátra? Sok-sok hasznos dolog. A világ ezzel talán sokkal hasznosabb lesz, de egy biztos: végtelenül unalmasabb. Sokszor mondtam, sokszor leírtam: művészet és bölcselet nélkül lehet élni, csak nem biztos, hogy érdemes. (…)”


Prof. Dr. Gyenge Zoltán a szülők támogatását is megköszönte, majd boldogságot, sikereket kívánva a hallgatóknak zárta sorait.


Diploma_atado_2024_februar_00177


Az ünnepség következő részében az oklevelek átadása következett. A hallgatók egyesével vonultak fel a színpadra, és vették át diplomájukat az egyetemi vezetést képviselő rektorhelyettestől és a dékántól. A rendezvény végén Prof. Dr. Zakar Péter rektorhelyettes úr is köszöntötte a jelenlévőket.


Diploma_atado_2024_februar_00823

Prof. Dr. Zakar Péter rektorhelyettes


Az Avatótanács kivonulása után a már hagyománnyá vált sapkadobással ért véget a rendezvény, amely remélhetőleg maradandó élményként marad meg karunk – most már – öregdiákjai számára.


Diploma_atado_2024_februar_00879A fotókat készítette: Rómer János

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

bolygo_bogozo_borito

Miért mesélünk egymásnak történeteket? Hogyan viszonyulunk a mesehagyományhoz? Miért és hogyan dolgozza fel különböző népek és régiók mesekincsét egy kortárs magyar (határon inneni és túli) író? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat, ha ellátogat a Bolygó bogozó író-olvasó találkozóira.