black_microphone_conference_room

LingDokKonf 27. - Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciája a BTK-n

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája minden évben meghirdeti a Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciáját. A huszonhetedik LingDok konferenciára 2023. november 30-án és december 1-én kerül sor a BTK Kari Konferenciatermében.

PROGRAM


2023. NOVEMBER 30., CSÜTÖRTÖK

10:50 – 11:00 Megnyitó: Prof. dr. Németh T. Enikő, az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának vezetője

11:00 – 11:25 Arató Dániel (ELTE): Virális szóalakok: a nyelvi szokások terjedésének szimulációja

11:25 – 11:50 Huszics Alíz (PPKE): Additív kifejezések fókuszérzékenysége a magyarban

11:50 – 12:15 Csányi Péter (ELTE): Morfoszintaktikai megszorítások jelölt kontextusokban: címek toldalékolása

12:15 – 12:40 László-Sárközi Gyopárka (DE): A HIT fogalmának metaforikus konceptualizációja a magyar vallásos diskurzusban egy empirikus vizsgálat tükrében


12:40 – 14:00 ebédszünet

 

14:00 – 14:25 Katona-Kovács Lili (DE): Érvelési stratégiák elemzése a bevándorlás kérdéskörével kapcsolatos olasz parlamenti vitákban

14:25 – 14:50 Tóth Dóra (ELTE): Holland interperszonális pragmatikai jelölők

14:50 – 15:15 Gőcze Borbála (ELTE): A kicsinyítőképzős alakok variációja a hollandban

15:15 – 15:40 Hagymási Judit (PPKE): Csak nem, csaknem, csak azért is, csakazértis? Csak partikulát tartalmazó konstrukciók vizsgálata

 

15:40 – 16:00 szünet


16:00 – 16:25 Wai Mar Phyo (SZTE): Exploring the relationship between first language writing ability and second language grammar knowledge

16:25 – 16:50 Tamari Narimanishvili (DE): The role of L2 proficiency in figurative language production: a cross-linguistic study of Georgian learners of English

16:50 – 17:15 Yasin Khoshhaldelijani (ELTE): Decoding and Comprehension of Figurative Language: Insights from a Systematic Review on Asperger's Syndrome

 

 

2023. DECEMBER 1., PÉNTEK

 

9:00 – 9:25 Suntcova Ekaterina (SZTE): Az udmurt tankönyvek történeti szempontú kutatása (1938–1990)

9:25 – 9:50 Kaiser Kamilla (SZTE): Kuzebaj Gerd nyelvújító tevékenysége és hatása a mai udmurt nyelvre

9:50 – 10:15 Vojter Kitti (SZTE): Mozgásigék a nganaszanban

10:15 – 10:40 Dam Bernadett (SZTE): Automatikus és félautomatikus módszerek a dysarthria osztályozásában


10:40 – 11:00 szünet


11:00 – 11:25 Káli Péter (ELTE): Háromtagú infinitívuszos szerkezetek optimalitáselméleti szemszögből

11:25 – 11:50 Fehérvári Luca (ELTE): Das war ne lustige Geschichte, hä? – A utókérdés diszkurzív funkciói beszélt nyelvi adatok alapján

11:50– 12:15 Németh Szilvia (DE): Nyelvi szinesztézia: A hallás és a további négy érzék közötti kapcsolat vizsgálata német frazeologizmusok alapján

 

12:15 – 13:25 ebédszünet

 

13:25 – 13:50 Aya Elshafei (ELTE): Narrative Construction of the 'Survivor' Identity in Egyptian Women's Stories on Sexual Assaults: A Discourse-Historical Approach

13:50 – 14:15 Wai Yan Min Oo (ELTE): Evaluations of (Im)politeness in Intercultural and Intracultural Communications in the Context of Myanmar

14:15 – 14:40 Lawrence Sandow (SZTE): Lenition is Kusaal: A Coda Mirror v2 account

14:40 – 15:05 Filyó Fanni (ELTE): Sztár, haver vagy zöldfülű? Diszkurzív ethosz megteremtése karrier kezdetén a legsikeresebb francia youtuber példáján keresztül

 

Friss információk és az előadások összefoglalói a konferencia honlapján érhetőek el!

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Boritokep_8

Korábban már megírtuk: a szegedi bölcsészkar ismét nyílt napot tart az érdeklődő felvételizők 2023. december 18-án, hétfőn, 9:30-tól a kar főépületében.


A teljes programról, igazoláskérésről, nyereményjátékról és további részletekről itt írtunk bővebben.


Ebben a cikkben pedig hozzuk is a miniórák listáját és a regisztrációs linket! A jelentkezés december 14-én 20:00-kor zárul!