black-microphone-conference-room

Szeptember végéig lehet jelentkezni a LingDokKonf 27. - Nyelvészdoktoranduszok Országos Konferenciájára

Az alábbiakban az SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának felhívása olvasható, magyar és angol nyelven. További információk elérhetők a konferencia honlapján.

A Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája 2023. november 30-án és december 1-jén rendezi meg a Nyelvészdoktoranduszok 27. Országos Konferenciáját (LingDokKonf 27.)


A konferenciát jelenléti formában, az SZTE BTK Konferenciatermében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.), szeretnénk megtartani.


Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti vagy interdiszciplináris jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet/diskurzuselemzés, számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, szociolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.


Az előadásokra 25 perc áll rendelkezésre, amely a vitát is magában foglalja. Az előadásokat magyar nyelven kell tartani. Külföldi doktoranduszok angol nyelven is előadhatnak.

Ha előadást kíván tartani a konferencián, kérjük, hogy tervezett előadásáról szíveskedjék 2300-2800 karakter terjedelmű összefoglalót küldeni (a szóközöket és a hivatkozásokat nem beleszámítva) – a szerző nevének feltüntetése nélkül – erre a címre: lingdok@gmail.com

A konferencián való részvétel díjtalan.

Az összefoglaló beérkezési határideje: 2023. szeptember 30.

Az összefoglaló kísérőlevelén kérjük, tüntesse fel az alábbi adatokat:

  • a jelentkező neve, email-címe
  • a doktori iskola, doktori program neve (mesterszakos hallgató esetében az oktatási intézmény és a szak neve)
  • a témavezető neve
  • az előadás címe

Az összefoglalók elbírálásáról a jelentkezőket előreláthatólag november 5-ig értesítjük.

Javasoljuk az előadások írott változatának szakfolyóiratokban való publikálását annak megjelölésével, hogy a tanulmány alapjául szolgáló előadás a LinDok konferencián hangzott el. A LingDok konferenciasorozat 1997-ben indult. A 1999 és 2018 között megtartott előadásokon alapuló dolgozatok a LingDok 1-19. kötetekben érhetők el: http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html


A konferenciával kapcsolatos információk, beleértve az összefoglalókra vonatkozó tartalmi és szerkesztési javaslatokat is, a konferencia honlapján érhetők el: http://nydi.szte.hu/LingDok.htmldr. Németh T. Enikő

egyetemi tanár, a doktori iskola vezetője
The Graduate School in Linguistics, University of Szeged, is pleased to announce the 27th National Conference of PhD Students in Linguistics (LingDokKonf 27), to be held on November 30 and December 1, 2023, at the University of Szeged


The conference is planned to be an in-person conference (held in the Conference room of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Szeged, ground floor, Egyetem u. 2, Szeged, 6722).


We invite all PhD students who have not defended their dissertations and MA students in linguistics or foreign language programs to participate. Theoretical or interdisciplinary presentations analysing any language are invited in the following subdisciplines of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, language typology, text linguistics/discourse analysis, computational linguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, philosophy of language, historical linguistics, and theoretical linguistics.


Presenters will be given 25 minutes, including a question and answer slot. Presentations should be in Hungarian. International students can present in English.

If you plan to give a presentation at the conference, please send a 2300-2800 character abstract (not including spaces or references) of your planned presentation, without the author's name, to the following address: lingdok@gmail.com.

Participation is free of charge.

Deadline for abstract submissions: September 30, 2023.

The email message to which the abstract is attached should contain the following pieces of information:

  • the presenter’s name and email address
  • the name of the program and doctoral school of which the presenter is a student (in the case of MA students, their major and name of university)
  • the name of the presenter’s advisor
  • the title of the presentation

Presenters will be notified about the acceptance of their presentations by November 5.

We suggest the publishing of the written versions of the talks in academic journals with the note that the study is based on a talk presented at the LingDok conference. The LingDok conference series was launched in 1997. Studies based on talks given at the LingDok conferences between 1999 and 2018 are available in the LingDok Volumes 1-19: http://nydi.szte.hu/LingDok_konfkotetek.html


Further information regarding the conference, including suggestions for the content and format of abstracts, can be found on the conference website: http://nydi.szte.hu/LingDok.html


 

Professor Enikő Németh T.

Head of the Graduate School

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Boritokep_11

Robert Menasse osztrák esszé- és regényíró volt az SZTE BTK Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékének vendége, december 5-én. Bombitz Attila, a tanszék vezetője beszélgetett a szerzővel legújabb művei kapcsán Európáról, az Európai Unió paradox működéséről, a vágyott nemzetállamok feletti egységről és a nacionalizmus térhódításáról a teltházas esten. Az esemény a budapesti Osztrák Kulturális Fórum támogatásával jött létre.