„Lefordított” világok – átkódolt szövegek – intertextuális kiágazások Gion Nándor művei idegen nyelven


Időpont: 2021. május 5., 18 óra

 

gion-nandorGion Nándor műveit a hetvenes években kezdték fordítani. A fordítások mögött a művek esztétikai értéke, a régió többnyelvű, multietnikus jellege és politikai érdek, a titói Jugoszlávia testvériség-egység ideológiája állt, a nemzeti kisebbségek műveit Jugoszlávia nemzeteinek nyelvére ültették át és fordítva. A mű az átültetés aktusával a befogadó kultúra részévé is válik. A fordítónak a szókincs és a grammatikai rendszer elsajátítása mellett jól kell ismernie a forrásnyelvi és célnyelvi kultúrát, valamint extralingvális ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a célnyelvi olvasó számára hozzáférhetővé, érthetővé tegye a forrásnyelvi szöveget, és sikeresen közvetítsen a kultúrák között. A Gion-művek lefordításának máig tartó igénye arra enged következtetni, hogy ezek az alkotások a más kultúrában élő olvasóknak is igen széles körét képesek megszólítani. Az előadás Gion Nándor Virágos Katona és az Ezen az oldalon című művének kultúraspecifikumait vizsgálja, illetve azt a kulturális praxist veszi szemügyre, amely a szerb, a német, a szlovén és az angol nyelvű kiadásokban megvalósul.

 

 

 

Portre_HargitaHorváth Futó Hargita (Szenttamás, 1974) irodalomtörténész az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára. Szakterülete: irodalomtörténet, fordításelmélet, módszertan.

Öt önálló kötete (Iskola-narratívák; Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában; Gion Nándor-bibliográfia; Végel László-bibliográfia; Szenttamás: Gion Nándor írói világának „fővárosa”) és számos tanulmánya jelent meg.

A szenttamási Gion Nándor Emlékház egyik alapítója és munkatársa.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!