Harc a múltért: magyar vagy román a tatárlaki korong?

Időpont: 2019. december 4.

A kortárs magyar és román új nemzetmitológiai összehasonlítására irányuló kutatásaink keretében szembeötlött, hogy milyen fontos szerepet tulajdonítanak az alternatív nemzeti eredettörténetekben a Kárpát-medencei neolitikus leleteknek, közöttük is különösen a feltételezhető írásemlékeknek. Ez utóbbiak között is kiemelkedő jelentőségű a tatárlakai leletegyüttes, leginkább a széles körben ismert korong, amely ikonikussá vált úgy a magyar, mint a román lelkes protokronisták berkeiben. Különböző rovásírás-szakértők, ős-írásfejtő szerzők, nemzeti hovatartozásuk függvényében magyar vagy román nyelvű ősi üzeneteket, vallási feliratokat olvasnak ki a tatárlakai, tordosi és más hasonló dunai írásjegyeket viselő cseréptárgyakról – azt bizonyítandó, hogy a mai magyar/román nyelv egyenes folytatása a hajdani újkőkori műveltség nyelvének. Előadásomban – anélkül, hogy a nemzetközi régészeti, írástörténeti kutatások jelenlegi állása (Merlini 2008, 2010, Haarmann 2009) szerint még megfejthetetlen írásjegyek reménytelen fejtegetésére vállalkoznék – különböző „nemzeti” olvasatokat fogok összevetni, a hozzájuk tartozó jeltani fejtegetések bemutatásával. Arra keresem mindeközben a választ, hogy miért és hogyan tölt be ilyen meghatározó szerepet a prehistorikus (proto-)írás az új nemzeti eredet-mitológiák felépítésében.


Hubbes László AttilaHubbes László Attila egyetemi adjunktus szemiotikát, retorikát oktat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. Az apokaliptika esztétikai, irodalomtörténeti és művészettörténeti vonatkozásairól írt doktori disszertációját kötetként is közölte: Látomások a végső dolgok bűvöletében: az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig (Mentor, 2008). Fő kutatási területe az apokaliptikus képzeletvilág, és általánosabban a vallástudomány; e tekintetben több angol és magyar nyelvű publikációt közölt hazai és nemzetközi szaklapokban. A Sapientián megalakult Szemeisztosz Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport keretében, majd a Kortárs Mitológiakutató Műhely alapító tagjaként a kortárs magyar és román újpogány mozgalmakat és a bennük működő új nemzeti mitológiákat vizsgálja, különösen a virtuális közösségi térben zajló diskurzusaik mentén. Kapcsolat: hubbeslaszlo@uni.sapientia.ro Publikációi elérhetőek profilján: https://scholar.google.com/citations?hl=hu&user=JUknjD8AAAAJ

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2022. december 12-én nyílt napot tartunk. Korábbi cikkünkben a részletes programról, a nap során folytatott játékunkról és az igazoláskérésről olvashatsz, itt pedig a nyílt napon tartott miniórákkal és a regisztrációs felülettel érkezünk! Az órákra regisztrálni december 8-ig lehet!