Művészet és okkultizmus – 2018. április 11.


Szőnyi György Endre


SzoonyiSzőnyi György Endre Szegeden született 1952-ben. 1977 óta a JATE, majd SZTE Angol Tanszékén (1995 óta Angol-Amerikai Intézet) dol­gozik. 1981-ben bölcsészdoktor, 1993-ban kandidátus, 2000-ben habilitált, 2004-ben az MTA doktora, 2005-től egyetemi tanár. 1988-tól 2016-ig a Hungarológiai Program igazgatója, 1998-tól 2008-ig az Angol-Amerikai Intézet vezetője, jelenleg az "angol-amerikai irodalmak és kultúrák" doktori program irányítója. 2006 óta a budapesti Közép-európai Egyetem félállású professzora.

Irodalom- és kultúrtörténész, aki az angol és magyar irodalom tanul­má­nyozása mellett a reneszánsz tudomány- és kultúrtörténetével (ide tartozik a mágia és okkultizmus kultúr­tör­ténete), valamint a kultúraelmélet történetével foglalkozik (pl. verbális/vi­zuális rendszerek el­méletei, szemiotika).

Publikációi között 6 monográfia (ebből egy angolul az amerikai SUNY Pressnél, egy pedig olaszul Rómában), 18 szerkesztett tanulmánykötet és mintegy 150 referált tanulmány szerepel, kb. 45 %-ban külföldi megjelenéssel, jelentős hivatkozási számmal.

Ösztöndíjasként, vagy vendégtanárként két évet törtött a Varsói Tudományegyetemen, két és fél évet különböző amerikai egyetemeken és kutatóközpontokban, egy évig a cambridgei Anglia Ruskin Egyetem vendégprofesszora volt. Korábban elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, valamint a Collegium Budapest egy éves ösztöndíját. A Magyar Anglisztikai Társaság Országh László-díjjal, a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate kitüntetéssel ismerte el munkásságát.


Előadás tartalma:

Az embereket a legősibb idők óta érdekli a "titokzatos" egy fajtája, az okkult mágia, amely összekapcsolódik vallásos hitekkel és tudományos ambíciókkal egyaránt. Ezt a kultúrjelenséget vizsgálja a vallástudomány, a kultúr- és tudománytörténet, de ugyanígy a pszichológia is. Egy sajátos reflexió a csábító és izgató "titkos tudományokra" az irodalmi feldolgozás; a mágia mint irodalmi és művészeti téma már az ókori irodalmakban is megjelent, és a mai napig is népszerű. Jelen előadás az ezotéria néhány fogalmának tisztázása után a 19. században kialakult modern regények közül válogat olyan műveket elemezve, amelyek magyarul is hozzáférhetőek, természetesen nem hagyva ki magyar szerzőket sem, mint Szerb Antal Pendragon lengdája, vagy Szepes Mária Vörös oroszlánja.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.