Mítosz és művészet - 2018. április 4.


Gyenge Zoltán


Gyenge_ZoltaunGyenge Zoltán, filozófus, író és fordító, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar dékán

(2017-), Filozófia Tanszék vezetője (2008-). MTA Doktora, habilitált, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, Publikált 16 könyvet és fordítást, több mint 150 tanulmányt és esszét (magyar, német és angol nyelven). Tanulmányok: JATE ÁJTK, ELTE BTK, Universität Wien, Universität Heidelberg

Terület: német idealizmus, művészetfilozófia, egzisztencializmus és életfilozófiák


Az előadáshoz kapcsolódó publikációk:

Gyenge Zoltán: A szépség akarata (Bacsó Béla, Heller Ágnes, Gábor György társszerzők) Typotex 2011

Gyenge Zoltán: Kép és mítosz. A mitológia esztétikája. Typotex 2014

Gyenge Zoltán: Kép és mítosz II. Typotex 2016.

Gyenge Zoltán: Emberlétünk határai, Attraktor 2016


Előadás tartalma:

Elsőként: kísérletet arra, hogy felvázolja a mitológiáról való elmélkedést, nem belemenve a részletekbe, hanem a mítosz fogalmának lehetséges értelmezéseit vázolja;

Másodszor: bemutatja a lehetséges mítoszértelmezések közül a történeti és a filozófiai felfogást, sok-sok képpel alátámasztva. (pl. Graves, Freud);

Harmadrészt: egyes konkrét mítosz kapcsán képi megformálásokat vonultat fel, kiemelten foglalkozik a nő és Erósz szerepével a mitológiában, összevetve a drámai ábrázolást (pl. Oresztész, Médea,) a képi megformálással (pl. Giorgione, Tiziano, Caravaggio, Rembrandt)

Konklúzióként: talán most nem mond semmit.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.