Machiavelli és az olasz reneszánsz szamárságai – 2018. február 21.


Vigh Éva


Viugh_EuvaMunkahelyek: 1980-tól SZTE (JATE) BTK Olasz Tanszék, 2007-2011: tudományos igazgató – Római Magyar Akadémia (Róma)

Jelenlegi szakmai státusz: 2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék, 2017 –: ANIMALIA Kutatóközpont alapító vezetője és az MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője

Oktatott tárgyak: Olasz irodalomtörténet (XIII-XVII. század), Humanizmus – reneszánsz, Reneszánsz udvari értekezésirodalom – morálfilozófia, Barokk kor művelődése, Bevezetés az újlatin nyelvek irodalmába, Középkor, reneszánsz és barokk kor eszme- és művelődéstörténete

Kutatómunka: Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet, Olasz reneszánsz udvari irodalom, Fiziognómia és jellemábrázolás az irodalomban és a művészetekben, Állatszimbolika az ókor, középkor és újkor művelődéstörténetében

Kutatói és tudományszervezői feladatok: 2004-től Rinascimento in prospettiva europea (La Sapienza Università di Roma) – nemzetközi PhD-program alapító tag. 2008-tól a Società Dantesca (Firenze) meghívott tagja, 2006-tól Letteratura Italiana Antica (Roma) szerkesztőbizottsági tag, 2016-tól Agorà – Dellaportiana bizottsági tag, 2017-től az MTA Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője.

Díjak, elismerések: 1999-2000: Mellon Fellowship (American Academy in Rome), 2000: Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az Oktatásban” pályadíj, 2001-2004: Széchenyi István ösztöndíj, 2004: Olasz Köztársaság lovagi címe, 2005: Mestertanár


Válogatott publikációk

Giulio Cesare Capaccio: Tanmesék – Apológiák (ford., jegyzetek, utószó Vígh É.), Szeged, Lazi, 2016, 128 p.
«Il costume che appare nella faccia». Fisiognomica e letteratura italiana, Roma, Aracne, 2014, 524 p.
Leggere Dante oggi
. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, (szerk.), Roma Aracne, 2011, 392 p.
Baldassare Castiglione: Az udvari ember (ford., jegyzetek, utószó Vígh É.), Budapest, Mundus, 2008, 344 p.
Híres hölgyek - Az itáliai reneszánsz és barokk korban, Budapest, Balassi Kiadó, 2008, 263 p.
Természeted az arcodon I. Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban
, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 336 p.
Természeted az arcodon II.
(szerk.) A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig. Szöveggyűjtemény, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 439 p.
Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezés-irodalmában, Szeged, JATEPress Kiadó, 2005, 272 p.
Az udvari élet művészete Itáliában, Budapest, Balassi Kiadó, 2004, 421 p.
Barocco etico-retorico nella letteratura italiana
, Szeged, JATEPress Kiadó, 2001, 261 p.


Az előadás tartalma:

Az olasz reneszánsz kor irodalom- és művelődéstörténetének nem szokványos megközelítésére vállalkozik az előadás, amikor az ember morális képét a szamár – irodalomban és festészetben megjelenő, szimbolikáját tekintve többértékű – alakján keresztül vázolja fel. Különböző műfajokban, Boccacciótól a barokk korig néhány érdekes példán keresztül láthatjuk az állatszimbolika szerepét a művelődésben. Az olasz reneszánsz egyik legismertebb képviselője, Niccolò Machiavelli kevéssé ismert, A szamár című szatirikus költeményének bemutatása az állatszimbolika szempontjából is igen tanulságosnak ígérkezik.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.