Fejlődés-szimbólumok : verseny az űrben és a konyhában – 2018. május 2.


Kalmár Melinda


Kalmaur_Melinda1979-1984 JATE, magyar-történelem szak; 1984-1991 MTA Irodalomtudományi Intézet; 1991-2016 szabadfoglalkozású; 2016- SZTE Jelenkortörténeti Intézet, tudományos főmunkatárs; Főbb művek: Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Magvető 1998, 281 p.; Történelmi galaxisok vonzásában. Magyarország és a szovjetrendszer 1945–1990. Osiris Kiadó, 2014, 776 p.; Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956–1963. Szerk.: Cseh Gergő, Kalmár Melinda, Pór Edit, Osiris, 1999, 541 p.; A rendszerváltás forgatókönyve. I-VIII. Szerk: Bozóki András, Elbert Márta, Kalmár Melinda, Révész Béla, Ripp Erzsébet, Ripp Zoltán, Budapest, Magvető Kiadó, 1999, Új Mandátum 2000, 5130 p.Az előadás tartalma:

A rendszerek hidegháborúja az ötvenes évek közepétől egyre változatosabb terepeken zajlott. Az űrverseny-eredmények mellett a rivalizáló világok ideológiáiban új fejlődés-toposzok jelentek meg. A kapitalista és a szovjet blokk egyaránt magasabbrendűségét bizonygatta, ezért látványos technológiai és életmód-víziókban mutatta fel a fejlődés új szimbólumait. Nem csak abban versenyeztek, hogy melyik társadalom békeszeretőbb vagy szociálisabb, és melyik ad hatékonyabb választ a globális kihívásokra, hanem abban is, hogy hol szebbek, jobbak a konyhák, az autók, hol terjed majd el először a video és a számítógép, vagy hol hozzáférhetőbb a társadalombiztosítás és az oktatás.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS
Friss hírek
2021. április 15.
2021. április 07.
2021. február 05.