Ills1_BSZE

A római királyság és köztársaság történeteAz oktató és a kurzus adatai:

a kurzus címe

A római királyság és köztársaság története

az oktató neve

Illés Imre Áron

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

graeculus@gmail.com

az óra helye

Petőfi, I. tanterem

az óra időpontja

Kedd, 14:00 - 16:00


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az előadás során megvizsgáljuk Róma történelmét a város alapításától a császárság megalakulásáig, mindig egy-egy jelentős téma köré csoportosítva az eseményeket. Külön hangsúlyt helyezünk majd a modern kutatás által felvetett problémákra is (pl. a királykorral kapcsolatos irodalmi hagyomány történeti hitelessége, felhasználhatósága; a patricius-plebeius küzdelmek kronológiája stb.).

részletes (hetekre bontott) tematika

 1. Óramegbeszélés (követelmények, tematika stb.)
 2. Forrástani, kronológiai bevezető
 3. Róma első négy királya
 4. Róma az etruszk királyok idejében
 5. A köztársaság intézményrendszere
 6. A hadsereg
 7. A római vallás
 8. Patríciusok-plebeiusok küzdelme és a római társadalom
 9. Itália meghódítása: Veiitől Pyrrhosig
 10. A pun háborúk kora
 11. A Földközi-tenger nyugati medencéjének meghódítása
 12. Róma Keleten
 13. A polgárháborúk kora I. (A Gracchusoktól az I. triumvirátusig)
 14. A polgárháborúk kora II. (Az I. triumvirátustól Actiumig)

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

Coospace támogatással

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Alföldy G.: Római társadalomtörténet. Budapest 2000, 17-95.

Németh György - Hegyi W. György: Görög római történelem. Budapest 2011, 323-472.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Adamik Béla: A latin nyelv története. Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest 2009

Alföldi András: A korai Róma. Máriabesenyő – Gödöllő 2009

Borhy L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény Budapest 1998

Borzsák István (szerk.): Római történeti chrestomathia. Budapest 1963

Brelich, A.: Római variációk az eredet témájára. Budapest 2008

Cornell, T. – Matthews, J.: A római világ atlasza. Budapest 1991

Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István: Az ókori Róma története. Budapest több kiadás,11-225.

Gesztelyi Tamás – Havas László: A római kronológia. In: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba IIII. Debrecen 1999, 235-263

Goldsworthy, A.: A római hadsereg története. Pécs 2004

Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Budapest 2007, 15-371.

Havas László – Vilmos László – Szabó Edit: Római történelem. In: Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba IIII. Debrecen 1999, 63-120.

Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba V. Debrecen 2006 (etruszkok)

Hegyi W. György: Az ókori Róma. In: Salamon Konrdá (szerk.): Világtörténet. Budapest 2006, 244-288

Kertész István: A hódító Róma. Budapest 1983

Köves-Zulauf Th.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest 1995

Lancel, S.: Hannibál. Budapest 2005

Maróti Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Budapest 1981

Maróti Egon – Horváth István Károly – Castiglione László: A régi Róma aranykora. Budapest 1967

Németh György (szerk.): Ércnél maradóbb... A görög és római történelem forrásai. Budapest 1998

Németh György (szerk.): Római történeti kézikönyv. Budapest 2001

Németh György (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény. Budapest 2011

Pallottino, M.: Az etruszkok. Budapest 1980

Reich, J.: Az ősi Itália. Budapest 1987

Szilágyi János György: Etruszko-korinthoszi vázafestészet. Budapest 1975

Takács László: A római diplomácia. Budapest 2013

Ürögdi György: A régi Róma. Budapest 1967

Ürögdi György: Kleopátra. Budapest 1983

Ürögdi György: Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Budapest 1974

Ürögdi György: Róma kenyere, Róma aranya. Budapest 1969

Vickers, M.: A római világ. Budapest 1985

Walter, G.: Brutus és a köztársaság végnapjai. Budapest 1975

Zlinszky János: Állam és jog az ősi Rómában. Budapest 2001