Az_Oszovetseg_mint_torteneti_forras

Az Ószövetség, mint történeti forrásAz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Az Ószövetség mint történeti forrás

az oktató neve

Dávid Nóra

az oktató beosztása

Egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Ókortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

davidnorah@gmail.com

az óra helye

V. tanterem, Móra épület, Zoltán utca

az óra időpontja

Szerda 8:30-10:00


A kurzus leírása


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

Az Ótestamentum ú.n. történeti könyveinek történeti hitelességét régóta vizsgálják. E könyvek mellett számos más bibliai hely tartalmaz történeti utalásokat. A szeminárium célja az Ószövetségben található történelmi személyek és események tanulmányozása a modern forráskritika eszköztárával. Munkánkhoz segítségül hívjuk a korabeli írott forrásokat, nyelvemlékeket, továbbá a régészek által feltárt tárgyi emlékanyagot. A félév során a hallgatók e módszertani elemek mellett mélyebben megismerhetik az Ószövetség világát és annak történelmét.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Bevezetés, a félév célkitűzései. Módszertani kérdések.

2. Az Ószövetség kora: történeti áttekintés 1. Az ősatyák és a honfoglalás kora

3. Az Ószövetség kora: történeti áttekintés 2. A bírák és az első Szentély kora

4. Az Ószövetség kora: történeti áttekintés 3. Nagyhatalmak uralma alatt

5. A vonatkozó források típusai, kutatásuk alapvető módszerei

6. Írott források az ókori közel-keletről 1.

7. Írott források az ókori közel-keletről 2.

8. Régészet és Biblia 1.

9. Régészet és Biblia 2.

10. Régészet és Biblia 3.

11. Ószövetségi forráskritika. A holt-tengeri tekercsek

12. Összegzés

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok


a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

 

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Ószövetség

ÓKTCh

I. Finkelstein – N.A. Silberman, Biblia és régészet, Debrecen, 2006.

Fröhlich Ida, A qumráni szövegek magyarul. Budapest-Piliscsaba, Szt. István Kiadó-PPKE BTK, 2000.

Hodossy-Takács Előd és Kőszeghy Miklós, Föld alatti Izrael: Az Ószövetség világának anyagi kultúrája, L’Harmattan, 2014.

P.R.S. Moorey - Rakovszky Zsuzsa: Bibliai tájak, Budapest, 1984 (A múlt születése sorozat), 1984.

John Rogerson, A bibliai világ atlasza, Budapest: helikon, 1994.

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Y. Aharoni, M. Avi-Yonah, Bibliai atlasz, Budapest: Szent Pál Akadémia, 1999.

Tóth Kálmán, A régészet és a Biblia, Budapest, 1997.