Tomka1_BSZE

Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20. század története képekbenAz oktató és a kurzus adatai:

a kurzus címe

Miki egér, atomfelhő, Benetton-reklám: A 20. század története képekben

az oktató neve

Tomka Béla

az oktató beosztása

egyetemi tanár

az oktató tanszéke

SZTE Jelenkortörténeti Tanszék

az oktató ímélcíme

tomka@hist.u-szeged.hu

az óra helye

hétfő, 12:00 - 14:00

az óra időpontja

Auditorium Maximum


A kurzus leírása:


rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A 20. század első évtizedeiben leginkább a napilapok, folyóiratok és plakátok révén jutottak el képek a híreket fogyasztó polgárhoz. Később a filmek, a televízió, végül a különböző digitális kommunikációs eszközök is bekapcsolódtak a képek terjesztésébe, s így mára már egyfajta „képözön”-ben élünk. Ezzel párhuzamosan a média is gyökeresen átalakult. E folyamatok megváltoztatták a képek szerepét a politikai kommunikációban, a kereskedelemben, a szórakozásban, s általában a mindennapi életben.

Az előadás fő célja, hogy megismertessen az utóbbi száz év legnagyobb hatású – gyakran ikonikusnak nevezett – képeivel. Ezek témái igen változatosak: például a politikai propaganda, a háborúk, a mozifilmek, a rockzene, a reklámok, a tévéműsorok vagy a természeti katasztrófák képei egyaránt szerepelnek közöttük. A kurzus bemutatja a képek keletkezésének körülményeit és utóéletét, s így fontos ismereteket közvetít a 20. és 21. századról. Mivel ezekkel a képekkel ma is naponta találkozunk, folyamatosan hivatkoznak rájuk és új tartalmat adnak nekik, ezért ismeretük segít eligazodni korunk médiájában is.

részletes (hetekre bontott) tematika

1. Megbeszélés

2. Bevezetés: Ikonikus képek és a média átalakulása a 20. században

3. 1918-1929: Az „üvöltő húszas évek”

– A korszak áttekintése képekkel

– A vizuális ember születése. Új képi világok

–Kiemelt témák: Alkoholtilalom az Egyesült Államokban; Háborús propaganda békében (a tőrdöfési legenda); Háborúellenes képi diskurzus (Krieg dem Kriege, shell shock); Tömegtermelés, fordizmus (Chaplin: Modern idők); Popkultúra és a fogyasztói társadalom kezdetei (Miki egér, Walt Disney, jazz, moziikonok); A nők helyzetének változása

4. 1929-1939: Válság és agresszió

– A korszak áttekintése képekkel

– A mozgókép áttörése

– Kiemelt témák: A nagy válság (szociális ikonok); Propaganda a világháborúk korában (nacionalista és háborús poszterek, Az akarat diadala, náci tömegrendezvények, ellenállás: August Landmesser); Sport és politika (berlini olimpia, Leni Riefenstahl); Erőszak és háború (Robert Capa, Picasso: Guernica)

 

5. 1939-1945: Világégés

– A korszak áttekintése képekkel

– Az erőszak ikonográfiája

– Kiemelt témák: A háború képei (sorompóbontás Danzignál, angliai csata, keleti front); A Holocaust (Ivangorod, Babij Jar, Kamenyec-Podolszkij, Auschwitz); A győzelem ikonikus képei (D-nap, Iwo Jima, Reichstag, Torgau, V-J-Day); Sötét lyukak a vizuális emlékezetben (Katyń, GULAG)

6. 1945-1961: Újjáépítés és hidegháború

– A korszak áttekintése képekkel

– A kép mint vád és fenyegetés

– Kiemelt témák: Az atomfelhő mint új ikon; Világrendszerek kialakulása (berlini blokád); Újjáépítés (Trümmerfrauen); A gazdasági csoda képei (bogárhátú Volkswagen); A fogyasztói társadalom szimbólumai (jelképek és kritika ábrázolásai); Amerikanizáció (Coca-Cola és társai); Személyi kultusz (Sztálin, Mao); A haladás ikonjai (Szputnyik és Atomium)

7. 1961-1973: Boom és enyhülés

– A korszak áttekintése képekkel

– Az elektronikus kép diadalútja

– Kiemelt témák: A hidegháború képei (berlini fal; kubai rakétaválság, vietnami háború); Ellenkultúra, diákmozgalmak (Párizs 1968, hippie mozgalom); Európa-képek (integráció szimbólumai); Értékváltozások (szexuális forradalom, A. Kinsey, W. Masters és V. Johnson, szexuális felvilágosítás kezdetei); Popkultúra, ifjúsági kultúra (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Beatles, Abbey Road, „A párnacsata”, Jimi Hendrix, Woodstock)

8. 1973-1989: Utak a posztindusztriális társadalom felé

– A korszak áttekintése képekkel

– A televízió mint vezető médium. Az információs társadalmak hétköznapi képei

– Kiemelt témák: Terrorizmus (müncheni olimpia, IRA); Új társadalmi mozgalmak (Greenpeace, WWF); Kelet-Európa az 1970-es és 1980-as években (hiánygazdaság); Globális egyenlőtlenségek (éhínségek, gyermekmunka, slum); Környezeti katasztrófák (Csernobil)

9. 1989-től napjainkig: A globalizáció új hulláma

– A korszak áttekintése képekkel

– A digitális korszak beköszönte. A képözön és a képterror világa

– Kiemelt témák: Rendszerváltozások Kelet-Európában (berlini fal leomlása); Képözön: Szórakoztatás, vizuális provokációk és megfigyelés (klipek, Benetton-reklámok, videofelügyelet); Nacionalizmusok, erőszak (Vukovar, Srebrenica, Szarajevó); Az Európai Unió (tevékenységhez kapcsolódó képek, kritika: Brexit); Új vizuális és médiatechnológiák (Google Earth); Populizmus és a média a 21. században (médiapolitikusok)

10. Összefoglalás

 


Olvasmányok, kiegészítő anyagok:


Konzultáció

Hétfő 14:00–15:00

Telefon: (62) 544–806 (munkahely)

Tanszéki információk:

http://www2.arts.u-szeged.hu/legegyt/

Facebook:
https://www.facebook.com/SZTEjelenkor